Most százmillió euró a tét Szatmár megyében

Most százmillió euró a tét Szatmár megyében

Szatmár megye – A Szatmár Megyei
Településközi
Vízellátás–fejlesztő
Egyesületen (ADI) keresztül Európai
Uniós támogatásokból
vízgazdálkodási célokra
hívhatnak le pénzeket az egyesületben
szereplő települések.

Tíz napirendi pont megtárgyalása
után, a különfélék
címszó alatt vetette fel Csehi
Árpád, a Szatmár Megyei Tanács
elnöke az ADI-val kapcsolatos problémát.
Nevezetesen azt, hogy a 100 millió
összértékű
csatornahálózat
kiépítéséről
szóló megyei pályázat teljes
dokumentációjának leadási
határideje vészesen közeledik, és
még mindig van két olyan
település a listában — Kaplony
és Szaniszló —, amelyek
döntéshozói testület
hiányában veszélyeztetik a teljes
projektet. Mivel a kaplonyi helyi tanácsot
feloszlatták, illetve Szaniszló
esetében bírósági
eljárás van folyamatban, nem tudnak olyan
döntéseket hozni, amelyek
szükségesek a pályázási
feltételekhez. Jelen esetben az ADI-projektben
résztvevő valamennyi helyi tanács el
kellene hogy fogadja az Apaserv működési
szabályzatát. Kaplony első körben
részesülne a
finanszírozásból, de a helyi
tanács hiányában nem dönthetnek
sem a szükséges önrész
biztosításáról, sem a
műszaki dokumentáció
jóváhagyásáról.
„Az egyetlen megoldás ez esetben az lenne, ha
sikerülne elérni, hogy a helyi tanács
döntéshozói jogát, ha
időlegesen is, de megkapja a polgármester. Ezt
azonban elutasították a
belügyminisztériumban, arra hivatkozva, hogy
visszaélésekhez vezetne” —
nyilatkozta Csehi Árpád a
tanácsülés után. Mivel a
pályázatokat a leadás
sorrendjében finanszírozzák,
elengedhetetlen, hogy Szatmár megye a legelsők
között adja le a teljes
dokumentációt. Ez viszont könnyen
jelentheti azt, hogy mind Kaplony, mind Szaniszló
kimaradnak a projektből. Konkrét
számadatokban Kaplony esetében ez azt
jelenti, hogy lakosonként 2000 eurót
veszítenek, összesen közel 6
milliót. „Hatalmas felelőtlenség
az, amit elkövettek ezeknek a
településeknek a vezetői. Akár
húsz évvel is visszavetheti a
fejlődésben őket ez az elhibázott
lépés” — fejezte ki
felháborodását Csehi, majd
hozzátette, “Senkit sem szeretnénk
kizárni a projektből, de azt sem
engedhetjük meg, hogy két település
miatt elússzon egy százmillió
eurós projekt.”
Teendők

Románia elsődleges prioritása
napjainkban a hulladékmenedzsment, valamint a
szennyvízgazdálkodás területeinek
fejlesztése, hiszen a jelenleg működő
1 300 víztisztító üzem több
mint 63%-a nem felel meg az európai standardoknak.
Szatmár megyében a sikeresen befejezett
ISPA-projektnek köszönhetően már
megfelel a víztisztítás és a
szennyvízgazdálkodás nagy része
az elvárásoknak, de a vidéki
településeken is ki kell építeni
a csatornahálózatokat.