MOLNÁR LÁSZLÓ

MOLNÁR LÁSZLÓ
Szomorú hat év telt el mióta szerettünk, MOLNÁR LÁSZLÓ (pékmester) örökre eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családod, húgod, bátyád családjaikkal.