Moldáviai román telepeseket küldhetnek a Székelyföldre?!

A jelek szerint létezik egy titkos
kormányprogram, amely a moldáviaiakat a
magyarok által lakott területekre,
elsősorban a Székelyföldre
kívánja betelepíteni – figyelmeztet
legújabb nyilatkozatában Tőkés
László EMNT-elnök.


Tőkés László EMNT-elnök
nyilatkozatot adott ki a moldáv helyzet
kapcsán. Kifejti: „A legutóbbi
parlamenti választások, illetve az
elmúlt hetekben a Moldáv
Köztársaság
ban lezajlott
tüntetések újból
felhívták a figyelmet arra, hogy
térségünk országai nehezen
tudnak szabadulni a kommunizmus
örökségétől
.
Sajnálatos és aggasztó, hogy a
moldáv fiatalok
szabadságvágyától
vezérelt megmozdulásokat több
romániai politikus a területi
igények legitimálására
próbálja felhasználni.


Ezt a jelenséget az Európai
Parlamentben
is tapasztalhattuk. Március
végén két romániai
szocialista európai parlamenti
képviselő – Adrian Severin
volt külügyminiszter és Victor
Boştinaru
– olyan meghívót
küldött egy úgynevezett
történelmi konferenciára, amelyhez
egy Moldáviát Romániához
annektáló térképet
csatoltak. Moldávia Romániához
csatolását ábrázoló
térkép használata az
Európai Parlamentben minden bizonnyal nem a
moldáv-román kapcsolatok
normalizálásának az
érdekét szolgálja…


A román politikai elit döntő
többsége a konfliktus
rendezését a román
állampolgárság
alanyi jogon
történő kiterjesztésében
látja. Ennek nyomán további
legalább egy millió moldáv
állampolgár válhat az eddigi
egy-másfél millió kettős
állampolgárságú
személy mellett román
állampolgárrá.


A román nemzetpolitika kettős
mércével mér: míg több
mint tíz éve, a szlovák és
a szerb ellenpropagandával párhuzamosan,
valóságos diplomáciai
offenzíva zajlik a Magyar Állandó
Értekezlet, a Kárpát Medencei
Képviselők Fóruma,
Státustörvény, a magyar kettős
állampolgárságot, valamint az
autonómiát békés
eszközökkel követelő magyar
politikusok ellen, addig a román
állampolgárság jogának
kiterjesztését teljes konszenzus
övezi a román parlamenti pártok
részéről.


Néhány hónappal ezelőtt a
tömbben élő magyarság egyik
választott képviselője, a
Kovászna Megyei Tanács elnöke,
Tamás Sándor arról számolt
be, hogy a román belügyminisztérium
közvetítésével moldáv
állampolgárok keresték meg
irodáját azzal a kéréssel,
hogy a román kormány Hargita
és Kovászna megyébe
moldáv polgárokat betelepíteni
kívánó programjáról
adjon információkat a betelepülni
kívánóknak. A jelek szerint
tehát létezik egy titkos
kormányprogram, amely a román
állampolgárságú
moldáviaiakat a magyarok által lakott
területekre, elsősorban a
Székelyföldre kívánja
betelepíteni. Az etnikai arányok
állami segédlettel
történő megváltoztatása
ellentétes az ország vállalt
nemzetközi kötelezettségeivel, az
Európai Unió és az Európa
Tanács szabályaival.


Fennáll tehát a veszélye annak,
hogy a burkolt területi igényekkel
fellépő román kormányzati
politika immár nemcsak a
moldáv-román viszonyt élezi
tovább, hanem az előbbi
kérdés „kezelése”
kapcsán, az etnikai arányok
erőszakos és mesterséges
megváltoztatásának
szándékával Erdélyben, a
Székelyföldön is belső
feszültséggócot teremt.


Ennek kapcsán felhívjuk az Unió
döntéshozóinak figyelmét
arra, hogy ezáltal a békés
eszközökkel autonómiát
követelő erdélyi magyarság is
kárvallottja lehet ezáltal a
moldáv-román konfliktusnak.


Az Unió belső stabilitása és
kohéziója közös
érdekünk. Látnivaló, hogy a
bővítés önmagában nem
oldotta fel a térségben
létező több évtizedes
feszültségeket.


Javasoljuk, hogy az Unió testületeinek
közreműködésével egy olyan
kerekasztal,
tárgyalássorozat induljon,
amelynek nemcsak térségünk
országainak központi kormányai, de
az autonómiát békés
eszközökkel szorgalmazó
regionális és etnikai
közösségek is legyenek
részesei.


A mélyben lappangó, némely esetben
viszont elemi erővel felszínre kerülő
kisebbségi, regionális ellentétek
tartós és békés
rendezésére kizárólag ez az
út mutatkozik járhatónak.”