Módosul az áfakifizetési határidő

A vonatkozó sürgősségi
kormányrendelet érvénybe
lépése nyomán módosul az
áfakifizetési határidő azon
áfabefizetők esetében, akik
évharmadonként fizetik adójukat,
és akik olyan, Uniós
közösségen belüli beszerzést
végeznek, mely után Romániában
kell befizetni az illetékeket.


Ezek az áfabefizetők a
naptári hónapot kell bevezessék az
évharmad helyett. Ez a változtatás
három különböző
időintervallumban eszközölhető: az
évharmad első hónapjában, ha
a közösségen belüli
beszerzés utáni
áfabefizetés az illető
évharmad első hónapjában
esedékes; az illető évharmad
harmadik hónapjában, ha a
közösségen belüli
beszerzés utáni
áfabefizetés az
illető évharmad második
hónapjában esedékes; vagy a
következő évharmad első
hónapjában, ha a
közösségen belüli
beszerzés utáni
áfabefizetés az illető
évharmad harmadik hónapjában
esedékes.


Az adóügyi periódus
megváltoztatása érdekében
az adózók be kell nyújtsák
a megyei közpénzek
felügyelőségéhez a
vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb
öt munkanappal annak a hónapnak a
lejárta után, amelyben az
adózó az Unión belüli
beszerzést eszközölte. Az a
személy, aki áttért a
naptári hónap szerinti
áfabefizetésre, nem állhat
ismét vissza az évharmad szerinti
áfabefizetésre.