Módosították a Bihar megyei RMDSZ alapszabályzatát

Módosították a Bihar megyei RMDSZ alapszabályzatát
Bihar megye – A Bihar megyei RMDSZ küldötteinekszombati ülésén Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök elöljáróban felvázolta a főbb változásokat a megyei szervezet alapszabályzatában.

Az új alapszabályzat pontosabban meghatározza a körzeti elnökök hatásköreit, e szerint a megyei tanács elnökjelöltjét, alelnökjelöltjét és frakcióvezetőjét megyei Választmány választja meg. A módosító vita során Török László Nagyszalonta polgármesterének javaslatára elfogadtak egy új cikkelyt, mely szerint az RMDSZ önkormányzati frakciója köteles egyeztetni RMDSZ körzeti szervezetének elnökségével, továbbá a körzeti elnökség és választmány által hozott döntés kötelező érvényü az RMDSZ önkormányzati frakciója, s a testület minden tagja számára.

Nem értettek egyet

Az Alapszabályzat-módosítási vita során a legnagyobb nézetkülönbség a 43 paragrafus 2. bekezdése körül alakult ki, amely Nagyvárad esetében kilenc helyi szervezetről beszél. Ez a megfogalmazás Lakatos Péter parlamenti képviselő szerint azt a veszélyt hordozza magában, hogy a megyei választmányon Nagyvárad nem szerepelhetne kilenc, csupán csak egy képviselővel, mivel a választmányba nem a helyi, hanem a körzeti szervezetek elnökei delegáltak. Lakatos javasolta, hogy Várad esetében térjenek vissza a körzeti szerevezetek elnevezésre. Ezt többen, köztük Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök ellenezték, de Pete István szenátor javaslatára elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot, mely kimondja, hogy Nagyváradon kilenc helyi szervezet működik, ezek azonban körzeti szervezet státussal bírnak.

Volt, amit leszavaztak

A választmány leszavazta Sóki Béla képviselő javaslatát arról, hogy töröljék a 77. parafgrafus azon kitételét a tervezetből, mely kimondja, hogy a megyei küldöttgyűlésbe való delegáláskor 25 %-ban figyelembe veszik azt, hogy az illető helyi szervezetnek hány tagdíjbefizetéssel igazolható tagja van. Szabó Ödön ezzel kapcsolatban elmondta: a helyi szervezeteket motiválni kell arra, hogy szedjék a tagdíjat, mert az jó alkalom az emberekkel való kapcsolattartásra, és jelzi azt, hogy a megyei szervezet valamiképpen megkülünbözteti a jól és a kevésbé jól tevékenykedő helyi szervezeteket. Lakatos Péter javasolta, hogy az alapszabályzatban határozzák meg mi a tárgyalási funkciókkal felruházott politikai egyeztető tanács, de a küldöttgyűlés ugyancsak leszavazta ezt a javaslatot, így a politikai egyeztető tanács, ahogy a képviselő fogalmazott, „a leveg?ben lógva maradt.”

Pap István