Modern színjátszás

Fotó: Bíró István
Fotó: Bíró István
Tévé-show előadásban K Showman (Dimény Áron) várja, hogy beintsék az előadásnak élőbe kapcsolását. Az előadók bemelegítenek. Koncentráló és felszabadító mozgássor látható. Készülnek arra, hogy mindazt, amit eddig begyakoroltak, most már a kamerák előtt is bemutathassák.

A színtérben megjelenik a halál ceremóniamestere (Váta Loránd), a lerongyolódott halál (Györgyjakab Enikő), a hármas kórus (Kató Emőke, Vindis Andrea, Kézdi Imola).

A művészetek között nincsen rangsor, minden művészeti ág a maga kifejezési eszközeivel élve, a szemlélőre, a fogyasztóra olyan hatást gyakorol, amilyent az illető bizonyos formában, be tud fogadni.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház közönsége közismerten nagyon igényes. A színház vezetősége messzemenően ezzel tisztában is van, és ennek megfelelően olyan előadásokat, igyekszik produkálni, amelyekkel a közönséget be tudja csalni előadásaira. Ez alkalommal ez sikerült, köszönhetően annak, hogy a színészi gárda ismeri és tudja is uralni a színpadot.

Az előadás

A Kolozsvári Állami Magyar Színház (KÁMSZ) legújabb produkcióját „A földműves és a halál” szövegét felhasználva egy nagyon egyéni elgondolás alapján, show stílust alkalmazva, mozgás és dal segítségével olyan hangulatot teremtenek, ami végül is döbbenetes jó előadásban, egy óra 10 percben, a nézőt elszórakoztatja.

XV. században íródott Johannes von Tepl „ A földműves és a halál” –címmel. Ezt a művet fordította le rendkívül gazdag és árnyalt nyelvezettel Visky András, a színház aligazgatója és dramaturgja. Színpadra alkalmazta Mihai Măniuţiu, akinek nagy érdeme, nem akarta fitogtatni mennyire ért a színházhoz, hiszen jóformán egész életét, mint színházi ember, ott töltötte. Pontosan tudja és ismeri a KÁMSZ színházi erejét, a színészeinek képességeit. Hagyja, csinálják úgy, hogy játékuk a nézők tetszését elnyerje.

A tévé-show előadásban fellépnek: Dimény Áron (K. Showman), Váta Loránd (A halál ceremóniamestere), Györgyjakab Enikő (a lerongyolódott halál), a halál high style alakmása Kató Emőke és Vindis Andrea. A beszélő néma halál: Kézdi Imola. Halál árnyéka: Albert Csilla. Bizánci / Korzikai halál: Farkas Loránd. Elegáns / Bizánci halál: Sinkó Ferenc. Lelkes/kielégült halál: Varga Csilla. Korzikai halál: Orbán Attila. Akrobata halál: Csutak Réka. Tréfás halál: Viola Gábor. Beképzelt halál: Laczó Júlia. Félénk halál: Kántor Melinda. Mozgékony halál: Sigmond Rita. Elbűvölő halál: Marosán Csaba. Angyalarcú halál: Imre Éva. Kameraman: Balla Szabolcs.

Minden szereplő csapatban dolgozott. Nem lehet mondani, hogy főszerepe vagy mellékszerepe van, mert mindenik színész színpadi jelenléte egyformán szolgálta azt a rendezői elgondolást, melyet tőlük Mihai Măniuţiu kért.

Keletkezett egy olyan előadás, amely a maga nemében rendkívül érdekes lehet, nevetve elgondolkodni nagyon komoly kérdéseken. Egy kitűnő, ugyanakkor mondanivalóját, az örök drámai elemet, a halált bemutatni olyan árnyalatokkal, amely kevés embernek járja meg az eszét, mint például a „lerongyolódott halál” vagy az „elbűvölő halál”.

Az előadás nagy érdeme az a színészi anyag, amely megteremti azt a légkört, amelyben az előadás lepereg. Ehhez járul hozzá a színpadi tér. Díszlet és jelmeztervező Adrian Damian. Koreográfus: Vava Ştefănescu. A kifejező, hangulatteremtő zene Şerban Ursachi munkája. Kameraman: Nagy Alpár, Kerekes Levente. Az előadást ügyelte Nagy Yvonne.

Maga az előadás színházi kuriózum, hiszen vannak színházi fesztiválok, ahol a közönség eleve már egy olyan szinten ismeri a színházi élet megnyilvánulási formáit, ami meghatározza, milyen típusú előadásnak, lehet sikere.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház előtt továbbra is nyitva áll a nemzetközi színházi élet nagykapuja.

Az alkotók ezzel tisztában vannak, és ezért látok biztató jelet abban a komoly tapsviharban, mellyel a nézők az előadást megköszönték a művészeknek.

Csomafáy Ferenc