Mobiltelefonnal az órák alatt

Mobiltelefonnal az órák alatt
Jóváhagyta Mircea Dumitru oktatási miniszter a Diák Statútumát – az első olyan dokumentumot, mely szabályozza a diákok jogait és kötelezettségeit.

A szeptembertől életbe lépő dokumentum ugyanúgy érvényes az állami, mint a magán- vagy felekezeti iskolák tanulóira. Többek között leszögezi, hogy minden jelentős, diákokat érintő döntés a tanulók, illetve az Országos Diáktanács, továbbá a szakszervezeti szövetségek, a szülőbizottságok, a magánszféra, a közigazgatás és a civil társadalom konzultálásával hozható majd meg.

Indoklás

A jogszabály egyebek mellett megadja a jogot mind a diáknak, mind a szülőnek, illetve a gyámnak, hogy megkérdőjelezze az írott felmérések eredményét. Ha a tanuló egy jegyet igazságtalannak tart, legfeljebb öt napra azt követően, hogy a tudomására jutott, szóban igényelheti a tanártól a jegy megindoklását. Ha a magyarázatot a diák, illetve a szülő nem tartja megalapozottnak, írásban igényelhetik a szóban forgó felmérés újrajavítását, melyet olyan tanárok végeznek majd el, akik nem tanítanak az adott osztályban. Ha a két jegy közötti különbség meghaladja az egy pontot, a katalógusba az új jegy kerül, ha pedig nem, akkor marad az eredeti jegy.

A diákok különböző, jogaikat érvényesítő csoportokat, szervezeteket hozhatnak létre, s joguk lesz tiltakozni is, de a nélkül, hogy megzavarnák az órákat. Egy másik változás az, hogy a diákok bizonyos körülmények között – azaz „nevelési célzattal és a tanár beleegyezésével” – mobiltelefonjaikat is használhatják az órák alatt.

Az iskolát rongáló, másokat sértegető diákok büntetése figyelmeztetéssel kezdődik és elérheti az időszakos, de akár a végleges kizárást is, s ezzel sújtják azokat is, akik fegyvereket, kábítószereket, pornográf tartalmú anyagokat visznek az iskola területére.

Ami pedig az igazolatlan hiányzásokat illeti: tíz igazolatlan hiányzás egy ponttal csökkenti a magaviseleti jegyet, s negyven igazolatlan hiányzás után a diák figyelmeztetést kap, ha pedig tovább halmozza a hiányzásokat, kizárják. Középiskolák esetében viszont a negyven igazolatlan hiányzás már végleges kizárást is vonhat maga után. Amennyiben ez megtörténik, a diák csak a következő tanév során iratkozhat újra be egy másik tanintézetbe.