Mobilszkennert is üzembe állítanak a határon

Akt.:
Három órát spóroltak Borsnál a határátkeléssel, magánszemélyek számára, azzal, hogy megnyitották a magyarországi autópálya-építéshez kavicsot szállító teherautók számára a borsi ideiglenes átkelőt. Erről is szó esett tegnap a Bihar megyei prefektúrán.


Tizenegyezer teherautó haladt át az ideiglenes határátkelőn Szántónál (ezek kavicsot szállítanak a magyarországi sztrádaépítéshez), és ezen átkelő megnyitásával jelentősen tehermentesítették a többit. Borsnál csak emiatt például három órával kevesebbet kell várakozni. Többek között erről számolt be a Prefektúrai Kollégium tegnapi ülésén Marin Bondar, a Területi Határrendészet vezetője, aki az általa irányított szerv tavalyi tevékenységét összegezte. Bejelentette azt is, hogy ezúttal nemcsak a húsvéti megnövekedett forgalomra készülnek, hanem a pápalátogatás miatt is különleges intézkedéseket vezetnek be. Amellett, hogy növelik a szolgálatban lévők létszámát, egy amúgy is aktuális projekt révén további internetes terminálokat kapnak, sőt hordozható dokumentumszkennereket is, amelyekkel a határrendészek mehetnek végig a gépkocsisoron, és ez nem okoz akkora fennakadást.

Célkitűzés a szomszéddal

A megbeszélésen Bondar ismertette a Nagyváradi Területi Határrendőr Felügyelőség 2018. évi tevékenységének kiértékelését is. A határrendészet vezetője elmondta: az államhatár megfigyeléséért és az átkelésekért felelős nagyváradi határrendészet célkitűzéseik közé tartozik a bejegyzett illetéktelen határátlépések és bűncselekmények kezelése, a schengeni megállapodásban előírtak betartása a Területi Határrendőr Felügyelőség által a határellenőrzések során, a szükséges emberi, technikai utánpótlásról gondoskodni, a felszerelések, anyagi javak nyitott és átlátható kezelése, az érvényben lévő törvények tiszteletben tartásával, egy a polgárra nyitott, átlátható, rendezett, biztonságos környezet biztosítása a hatáskörükbe tartozó területen, valamint Magyarország határrendészeivel jó munkakapcsolatot fenntartani.

Tavaly a területi határrendészet bővítette az állományát, 90 felvételből 84 rendőr (11 rendőrtisztviselő, 73 rendőrtiszt) és 6 szerződéses személy. A bukaresti Al. I. Cuza rendőrakadémiára és az Avram Iancu határrendőrtiszti iskola 2018. augusztusi-októberi, 2019-es januári felvételijére összesen 1987 beiratkozási kérvény volt, 1263-t dolgoztak fel, és 236 képességpróbát tartottak. 134 rendőrt léptettek elő, 21 versenyvizsgát szerveztek megürült vezetői pozíciók betöltésére. A múlt évben összesen 77.008.116,73 lejből gazdálkodtak. Járművekből a lefedettségük 34 százalékos: 193 gépjárművük van, a szükséges 567 helyett, és abból 148 meghaladta törvényes használati idejét; technikai-megfigyelő eszközökből 29 százalékos a lefedettség.

2018-ban összesen 15.317.693 volt a határátlépések száma, ebből 6.860.653 volt a kimenő és 8.457.040 a bejövő forgalom. 6.139.329 gépjármű hajtott át a határon, ebből 2.765.661 volt a bejövő és 3.373.668 a kimenő. 9669 riasztás volt, 258 személyt nem engedtek be az országba, 363 általános körözés alatt álló személyt azonosítottak. Jogsértésekért 799 büntetést és 92 figyelmeztetést róttak ki, a 152.255 lej kiszabott büntetésből 21.490 lejt sikerült behajtaniuk. 1633 alkalommal történtek súlyosabb bűncselekmények, 493 büntetődossziét nyitottak az év elején már meglévő 514 mellé; 1026 dossziéval volt dolguk, amiből 577-et oldottak meg.

A Nagyváradi Területi Határrendészeti Felügyelőség nagy hangsúlyt fektet az adócsalásos bűncselekményekre, úgy mint cigaretta és dohányáru illetéktelen behozatala az országba; 2018-ban 563.700 cigarettát koboztak el, ez az előző évi kétszerese. Alkoholbevitelért 100.000 lej értékben büntettek, lopott vagy nem igazolható javakért 83.641, illetve 500 lejre, hamisított termékekért megközelítően 9900 lejre. A FRONTEX fedőakció égisze alatt, kapott információk alapján 4 lopottautó-kereskedőt fogtak el. Éves szinten 72 járművet azonosítottak be, foglaltak le, a borsi határátkelőnél egy 329.806 lej értékű Mercedes Benz tip S400 típusú személygépkocsit. 1195 személyt akadályoztak meg illetéktelen határátlépésben, 258-at a zöldhatáron, 567 a román–magyar részen, 549-et különböző járművekben elrejtőzve, továbbá 105-en akartak átkelni hamis iratokkal. Beazonosítottak 7 embercsempészt, és a területi felügyelőségen 365 menedéket igénylő kérvényt jegyeztek.

Enyhe növekedést mutat a drogkereskedelem, 10 esetben 9 dossziét állítottak össze a tavalyi 7-hez képest. Jó a munkakapcsolatuk más hivatalos szervekkel, a magyarországi rendőrséggel, 2018-ban 11 közös, határontúli tevékenységen részt vettek. Folyamatosan tájékoztatják a lakosságot munkájukról, a sajtó mellett a közösségi portálon létrehozott „poliția de frontieră oradea” felhasználói oldalon, a www.politiadefrontieră.ro internetes oldalon. A 9590-es telefonszámukon 1948 beérkezett hívást bonyolítottak le, Arad és Bihar megyei szinten 5 sajtókonferenciát tartottak, különleges esetekre kidolgozták a Vaskapuk készültségi tervet. A román határrendészeti egységek migrációs és menekültügyi ügykezelésének javítása érdekében 2018. február 19. – 2018. április 6. között a brassói belső ellenőrzés vizsgálta és kiértékelte nagyváradi területi határrendőrség 2017. január 1. – 2018. január 31. közötti munkáját. A 2014–2020-as Regionális Operatív Programon keresztül, 3-as elsőbbségi tengely, vissza nem térítendő támogatást igényeltek európai alapokból alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági beruházásokra, 3.1-es prioritás; Az energia hatékony újrahasznosítására a nyilvános infrastruktúrákban, lakó- és középületekben, B művelet. A Belügyminisztérium a ROP 2014–2020 által 30 épület energiahatékonyságát növelné, melyekből 7 a román határrendőrség használatában van, 4 a Nagyváradi Területi Határrendőr Felügyelőséghez tartozik. Partneri minőségben részt vesznek a SAFE BORDER, SAFER LIFE projektben, európai nem visszatérítendő alapok igénylése, RO-HU/INTERREG V, CBC finanszírozási sor, 6. prioritási tengely, a határokon átnyúló együttműködés előmozdítása érdekében. A projektvezető a Bihar Megyei Prefektúra partnerségben a nagyváradi határrendőrséggel, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitánysággal és a Bihar Megyei Rendőr-felügyelettel. Az Egy centenáriumnyi élet projekten keresztül a 100. életévüket betöltött román állampolgárokat ünnepelték meg.

Célkitűzések

A Nagyváradi Területi Határrendőr Felügyelőség célkitűzései között szerepel 2019-ben: a bevándorlás és a menekültügyi kérelmek hatékony kezelése; a technikai eszközök, járműpark modernizálása; a bűncselekmények megelőzésére és leküzdésére irányuló operatív intézkedések megszervezése és végrehajtása; nemzetközi együttműködés a más országokkal kötött egyezmények alapján; sajtótájékoztatók, az intézmény népszerűsítése.

Büntetett erőmű

Szóba került az is a prefektúrai ülésen, hogy a nagyváradi hőerőmű a télen két büntetést is kapott a Környezetvédelmi Őrségtől, amelynek vezetője egyébként szintén jelen volt a tegnapi egyeztetésen. Az őrség azért büntetett, mert az erőmű használatba vett egy olyan gázkazánt is, amely nincs engedélyezve. A részleteket azonban már nem az őrség, hanem az ettől különálló Környezetvédelmi Felügyelőség képviselője mondta el a sajtónak. Eszerint szakemberek által keménynek mondott télen vagyunk túl, ezért szükség is volt újabb kazán üzembe állítására, viszont az engedélyek hiánya miatt elkerülhetetlen volt a büntetés. Ez utóbbi hatóság most azt reméli, hogy a következő télre az erőmű vezetése vagy rendezi a bürokratikus ügyeket, valamint felújítja e kazánt, vagy a már üzemelő új rendszert bővíti.

Sertéspestis és útjavítás

Ioan Mihaiu prefektus a tanácskozás végén számos helyi ügyről számolt még be. A pápalátogatás kapcsán megjegyezte még: a közúti „roham” mellett úgy értesültek, hogy legalább tíz vasúti szerelvény is indul majd, különböző helyszínekről a pápalátogatás balázsfalvi helyszínére is, egyenként 11 kocsival. Azért ezt a helyszínt emelte ki, mert a prefektus ott született, és mint jelezte is, minél több kollégáját várja oda a június 2-i ceremóniára. Útjavításokról is beszámolt: Vârfuri település környékén földcsuszamlások voltak, és az amúgy sem különösebben jó minőségű közutat is megrongálták, a károk elhárítása most zajlik; Székelyhíd körgyűrűje jelenleg van a felmérési szakaszban; napirenden van a Bihar–Margitta út javítása is. A megyefőnök a sertéspestis alakulása kapcsán azt emelte ki, hogy egy hónapja a megyében már nem regisztráltak újabb fertőző gócot.

Szeghalmi Örs