Mitől nő a nő és mitől férfi a férfi?

Mitől nő a nő és mitől férfi a férfi?
„Mitől nő a nő és férfi a férfi, és ez hogyan jelenik meg a kommunikációban?” Soma Mamagésa tart előadást Nagyváradon április 2-án 19 órai kezdettel a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében.

Jegyeket vásárolni a Filharmónia jegypénztárában és Kócza Erikánál (telefonszám: 0742–901–902) lehet. A belépőjegy 30 lejbe kerül elővételben, és 35 lejbe a helyszínen. Az előadás után könyvvásárlásra és dedikálásra is alkalmuk lesz a résztvevőknek.

„Az elmúlt egy-két évtizedben, amióta a nyugati típusú társadalmakban véget érni látszik a patriarchális korszak, a férfi és nő közti alá-fölérendeltségi viszony, egyre többször vetődik fel a kérdés: mi marad, ha végképp kiszállunk ebből a társadalom által ránk égetett színházból? Mi a férfi és a nő valós jellemzője (ha van ilyen), és ez miben nyilvánul meg? Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak a genderelméletek is, ami a társadalmi nem sajátosságait kutató irányzat, és arra épít, hogy a társadalom által elvárt szereprepertoár határoz meg minket, tehát nagyon sok jellemzőnk külső kondicionálás eredménye. Előadásában Soma Mamagésa arra keresi a választ, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik valósak lehetnek, illetve amiket egyre inkább levetni kívánnak a nemek, és hogy mindez milyen jellemző kérdéseket és konfliktusokat hoz felszínre a párkapcsolatok hétköznapjaiban. No és hogy mindez hogyan jelenik meg a kommunikációban. A cél pedig az, hogy értsük egymás nyelvét, túl a szavakon is.”

Médiatámogató a Bihari Napló.