Mit olvashatunk ki az önkormányzati választások kártyáiból?

Hargita megye – Az önkormányzati választások elemzésére került sor a tusványosi Jakabffy műhely keretén belül. A résztvevők – Szász Alpár Zoltán, Székely István és Bakk Miklós politológusok – átfogó képet adtak arról, hogy miért volt más az idei választás az eddigiekhez képest.

A beszélgetés teljes mértékben a szakmaiság jegyében zajlott, hiszen a meghívottak listáján szereplő politikai játékosok – Porcsalmi Bálint, az RMDSZ és Orbán Balázs az MPP politikai tanácsadója – hiányoztak.

 

Az MPP politikai színrelépése több következtés levonására késztette a jelenlevő előadókat. Az egyik legfontosabb ilyen következtetés a tömbmagyarság és a interetnikus környezetbeli magyarság választási magatartása közötti különbség volt, hiszen világossá vált, hogy míg a többségben élő magyarság elfogadja a választási pluralitást, addig a kisebbségben élők teljes mértékben elutasították azt. Ebből a megközelítésből egy új Székelyföld-határvonal is körvonalazódik, amikor is a jelenleg Maros megyéhez tartozó területek az interetnikus logika alapján működő Marosvásárhely vonzáskörzetébe tartoznak.

 

Míg a számadatok világosan kimutatják ezt a törésvonalat, addig az RMDSZ és az MPP választási stratégiája nem alkalmazkodik ezekhez az igényekhez. Az RMDSZ jellegzetes interetnikus logikán alapuló stratégiája nem alkalmazható a Székelyföldre, illetve az MPP többségi dinamikán alapuló diskurzusa nem gyökerezik meg Erdély többi részén.

Tusványos Press