Mit kapnak az önkormányzatok a kormánytól

Mit kapnak az önkormányzatok a kormánytól
Az elfogadott decentralizációs törvény értelmében a megyei és helyi önkormányzathoz kerül egy sor, eddig a bukaresti kormányzat, illetve a minisztériumok hatáskörébe tartozó intézmény.

A múlt héten elfogadott, és várhatóan a jövő év elején hatályba lépő decentralizációs törvény értelmében a megyei és helyi tanácsok hatáskörei jelentősen bővülnek. Több, eddig országos irányítás alatt lévő intézmény átkerül a megyei, illetve helyi önkormányzatokhoz. De csak a szabályozó, feladatellátó intézmények kerülnek át, az ellenőrzési feladatok továbbra is a központban maradnak, hívta fel a figyelmet Szabó Ödön, RMDSZ-es parlamenti képviselő. A politikus elmondta, hogy a törvény értelmében a környezetvédelmi igazgatóság a megyei tanácshoz kerül, viszont a Környezetvédelmi Őrség kormányzati hatáskörben marad. Ugyanígy a megyéhez kerül a közegészségügyi igazgatóság is, kivéve annak ellenőrzési feladatokat ellátó részlegét. Emellett megyei hatáskörbe kerülnek a mezőgazdasági igazgatóságok és a halászati hivatalok is az összes hozzájuk tartozó ingatlannal és anyagi javakkal együtt. További megyei hatáskörbővülést jelent az ifjúsági és sportigazgatóság intézményeinek és vagyonának átvétele. Ennek kapcsán Szabó Ödön elmondta, hogy a Bihar Megyei Tanács megkapta az ifjúsági táborokat is, kivéve a váradit és a sonkolyosit, mert ez utóbbi kettőt a minisztérium megtartotta magának. Szabó elárulta, hogy a megye a rosszabb állapotban lévő a táborokat kapta meg, melyeket EU-s forrásból kell majd felújítani. Ami a helyi önkormányzatokat illeti, azok átveszik a Tanügyminisztréiumtól a gyermekpalotákat (Bihar megyében a nagyváradit), a diákklubokat (Bihar megyében ilyen létesítmény van Nagyváradon, Élesden, Margittán és Nagyszalontán), a sportklubokat sportpályákkal és minden hozzájuk tartozó létesítménnyel együtt, azaz a váradi Bihorul sportkub és a vaskohsziklási iskolai sportklub kerül át a helyi önkormányzathoz. Nagyváradon a Crisul sportklub irányítását is a helyi önkormányzat veszi át.

Felemás törvény

Magáról a törvényről szólva Szabó Ödön elmondta, hogy a jelenlegi költségvetés már úgy van felépítve, hogy az átkerülő intézmények költségei már a megyei és helyi önkormányzatokhoz vannak rendelve, ezért is okozhat komoly bonyodalmat, ha Traian Basescu államfő alkotmánybírósági vizsgálatot kér a jogszabályra. Szabó Ödön jelezte, hogy minden átkerülő intézményhez rendeltek forrásokat is, de nem eleget ahhoz, hogy azok hosszú távon fenntarthatók legyenek. Szerencsére azonban a törvény úgy szól, hogy az önkormányzatok kötelező módon el kell lássák a hozzájuk átkerülő kormányzati feladatokat, azonban megkapták a jogot ahhoz, hogy az illető intézményeket átszervezzék. Ha az önkormányzatoknak nem lenne joguk átszervezéseket eszközölni ezekben a struktúrákban, akkor csődbe is mennének. Szabó Ödön példaként említette azt, hogy a Bihar Megyei Tanács átveszi a megyei környezetvédelmi igazgatóságot, viszont magának a tanácsnak is van egy környezetvédelmi osztálya, tehát két intézmény is foglalkozik ugyanazzal a problémakörrel. Ebben az esetben minden bizonnyal átszervezésre lesz szükség, jelezte Szabó. A politikus kifejtette: helyes koncepció az, hogy a kormányzati politika ellenőrzésére hivatott intézmények kormányzati szinten maradnak, de a decentralizációs törvény abból a szempontból következetlen, hogy nem adott át az önkormányzatoknak minden intézményt, ami nem ellenőrzési feladatokat lát el. „Nem értjük például azt, hogy miért nem kapták meg a megyei tanácsok a tanfelügyelőségeket, hiszen azok nem ellenőrző, hanem szabályozó feladatokat ellátó intézmények” – jelezte a politikus, aki elárulta azt is, hogy ugyanígy szerették volna, ha a területi munkaügyi igazgatóságok is átkerülnek az önkormányzatokhoz, mert mint mondta, a helyiek tudják legjobban azt, hogy milyen munkaügyi képzéseket kell tartani. Az RMDSZ az állategészségüggyel foglalkozó intézményeket is decentralizálta volna, továbbá a prefektus hatáskörét is szűkítette volna, ez utóbbi intézmény jogköre azonban jottányit sem változott a decentralizációs törvény alapján.

Pap István