Misztikus nők a középkorban

Misztikus nők a középkorban
Szerda délután a római katolikus Püspöki Palota dísztermében folytatódott Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát előadássorozata a Mária-tiszteletről, Mária-misztika a középkorban címmel.

A három részből álló előadássorozat célja a lelki élet gazdagítása, illetve a Mária-tisztelet helyes mederbe terelése.

Az egybegyűlteket Exc. Böcskei László megyés püspök köszöntötte, aki örömének adott hangot, hogy olyan sokan érdeklődnek a felvetés iránt, noha az expozéval párhuzamosan több rendezvény is zajlott a városban. Úgy fogalmazott: reméli, hogy ismét tanulhatnak valamit, jó értelemben belemerülhetnek a Mária-tiszteletbe, hiszen a vele való kapcsolat elmélyítésével is lehet kitartóan és hitelesen követni az Urat.

Misztikus elragadtatás

Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát arra hívta fel a figyelmet, hogy ezúttal nem egy kifejezetten vallásosságtól átitatott témáról fog értekezni, hanem úgymond inkább a hölgyeknek kedveskedik majd, akik úgyis inkább járnak templomba, mint a férfiak. A történelem folyamán viszont kevésbé jutottak szóhoz, a középkorban csak néhányan közülük váltak ismertté. Ez annak tulajdonítható, hogy a társadalom inkább férfipárti volt, sőt, sokszor nőellenes, arra való hivatkozással, hogy Éva volt a kezdeményezője a bűnnek, ő csábult el, tehát a nőkben van valami hiba, ezért alárendelt szerepet kell betöltsenek.

Ennek dacára szinte minden században éltek olyan nők, akik megpróbáltak emancipálni. Anélkül, hogy feministák lettek volna, mély lelki életet élő hölgyek voltak, akik időnként például tollat ragadtak, s misztikus elragadtatásokból, látomásokból merítették gondolataikat, visszaadva a női állapot méltóságát.

Az apát a folytatásban beszélt ennek a kornak a jelenségeiről, arról, hogy milyen problémák foglalkoztatták a méltatott nőket, s néhánynak az életét és tevékenységét is ismertette, bemutatta.

Ciucur Losonczi Antonius