Minisztériumi jóváhagyás a Szacsvay-szobor felújítására

Akt.:
Minisztériumi jóváhagyás a Szacsvay-szobor felújítására
A kultuszminisztériumi szakhatóság elfogadta és jóváhagyta a nagyváradi Szacsvay Imre-szobor felújítási munkálatainak teljes dokumentációját, és még is született az építési engedély, tudatta Ritli László Csongor, az RMDSZ városi tanácsi frakciójának vezetője.


A március 15-ei nagyváradi ünnepségek fő helyszínét jelentő szobor Szacsvay Imre mártír országgyűlési jegyzőnek állít emléket és az egyik legreprezentatívabb köztéri magyar emlékhely a bihari megyeszékhelyen. A műemlékvédelmi szakemberek jelezték, szükségszerű Margó Ede alkotásának a felújítása, ennek nyomán az RMDSZ Bihar megyei szervezete és a Szövetség nagyváradi városi frakciója konkrét lépéseket tett az ügy érdekében, melyeknek eredményeképpen immár megkezdődhet az emlékhely restaurációja.

A Szövetség megyei szervezete az RMDSZ városi tanácsosain keresztül tavaly kérte az önkormányzatot a szobor felújítási munkálatainak elvégzésére, ám a városházától negatív válasz érkezett. Ezután döntött úgy az érdekvédelmi szövetség, hogy kéri a szobor ideiglenes kezelési jogát és a magyar közösség támogatásával végzi el a szobor megújítását.

Az önkormányzattal megkötött szerződés szerint a városháza végzi az építési engedélyek beszerzését, a magyar közösség pedig az RMDSZ-en keresztül a munkálatokat végezteti el. Az első szakanyagok elkészítése után az Országos Műemlékvédelmi Bizottság egy speciális szakdokumentációt írt elő, amelyet a nagyváradi polgármesteri hivatal illetékesei kellett volna megrendeljenek az engedélyek megszerzése érdekében. Miután több mint két és fél hónapot csúszott az iratcsomó elkészíttetése és úgy tűnt, hogy emiatt elmaradhat a szobor felújítása, az RMDSZ megkereste azokat a szakembereket, akik a kolozsvári Mátyás-szobor felújítási szakvéleményét elkészítették, és megbízta őket a dokumentáció elkészítésével.

Az RMDSZ átadta a városházának az elkészült dokumentációt, azért, hogy tulajdonosi kötelezettségeinek minél hamarabb tegyen eleget és a városháza szerződéses mulasztása ne terhelje ezt a magyar ügyet. Miután a kulturális minisztériumhoz tartozó Országos Műemlékvédelmi Bizottság is jóváhagyta a felújítás tervét, az elkövetkezendő időszakban remélhetőleg más akadályba nem ütközik a kezdeményezés, és így júliusban, miután a szakemberekkel megkötik a szerződést, elkezdődhet a szobor restaurálása.

Ahhoz, hogy sikeres legyen Szacsvay-szobor felújítása, elengedhetetlenné válik a nagyváradi magyar közösség szolidaritása, hiszen a kezdeményezők a felújításra szükséges több mint 15 ezer eurót közadakozásból kívánják előteremteni. A téglajegyek megvásárlása révén összegyűlt összegből sikerülhet Nagyváradnak e fontos, magyar műemlékét restaurálni, és így megadatik a lehetőség, hogy a következő nemzeti ünnepeinket egy megújított alkotás mellett üljük meg.

Mindazok, akik adományukkal segítenék a Szacsvay-szobor felújítását, téglajegyet vásárolhatnak az RMDSZ Fekete Sas-palotabeli székházában öt, tíz, ötven, száz, kétszáz vagy ötszáz lej értékben.