Ministránsok találkozója Margittán

Ministránsok találkozója Margittán
Bihar megye – A borongós idő ellenére szép számmal jöttek el a margittai esperesi kerület oltár körül szolgáló fiataljai szombat délután, hogy a római katolikus templomban megrendezett ministráns találkozón részt vegyenek.

A nagyváradi római katolikus egyházmegyéhez tartozó esperesi kerület hat egyházközössége – Margitta, Szalacs, Monospetri, Szentjobb, Tóti, Micske – képviseltette magát a résztvevő fiatalok és az őket elkisérő lelkipásztorok által, Nagyváradról pedig Vakon Zsolt püspöki titkár kiséretében érkeztek az ifjak. A ministránsok az „Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom…” kezdetű ifjúsági ének dallamának felcsendülésére vonultak be az ünnepi szentmisére. A papokat, ministránsokat, hitoktatókat Duma Ferenc szalacsi kanonok-plébános köszöntötte.

Az emmausi tanítványok történetének meghallhatása után Vakon Zsolt buzdította az ifjakat, kifejezve, hogy mennyire fontos és szükséges a ministránsok szolgálata az egyházban. „Ennek a szolgálatnak lelkesnek és szeretetteljesnek kell lennie, és a templomon kívül tanúsított magatartáson is tükröződnie kell”, mondta az atya.

Ministránsi fogadalom

Az esperesi kerület ifjúsági referense, Kurila Gábor atya irányításával a résztvevők ministránsi fogadalmat tettek, amiről írott formában az esemény végén tanusítványt is kaptak. A szentmise alatt Vakon Orsolya, Balázs Hajnalka és segítőjük közreműködésével gitáros ifjúsági énekek hangzottak el.

A szertartás végén a házigazda Májernyik Mihály esperes-kanonok köszönetet mondott mindenkinek, aki segítségével hozzájárult az esperesi kerület programsorozata egy újabb eseményének sikeres megszervezéséhez.

Szellemi vetélkedő

Ezután településtől függően csapatok alakultak és a hittantanárok vezetésével a fiatalok szellemi vetélkedőkben bizonyíthatták rátermettségüket és kreativításukat a lelkipásztorokból alakult zsűri előtt. A feladatok megoldása széleskörű liturgikus és bibliai  ismereteket igényelt, ugyanakkor jókedvet és derüt is keltett az egybegyűltek körében. Legügyesebbnek a nagyváradi fiatalok bizonyultak, őket a szalacsiak követték, harmadik helyen a micskei és tóti csapata végzett. A találkozó záróeseményeként a résztvevők agapén vettek részt a plébánián, ahol mindenki megkapta oklevelét, a nyertes csapatok is bőséges jutalomban részesültek.

Kuzsma Tünde