„Mindig a járható utat kell választanunk ”

„Mindig a járható utat kell választanunk ”
Az államelnök-választás első fordulója a magyar közösség sorsára, második fordulója pedig az ország jövőjére nézve fontos. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a múlt napokban Bihar megyében, valamint Nagyváradon járt, amikor is interjút adott szerkesztőségünknek.

– Hogyan összegezné az elmúlt egy hónap tapasztalatait? Sikerült-e megvalósítani azokat a feladatokat, amelyekkel Önt megbízták jelöltsége támogatói?
– Megtiszteltetés számomra, hogy egy határozott akaratú erdélyi magyarság törekvéseiről, céljairól beszélhettem, az erős közösség hangja lehettem ebben a kampányban. A párbeszéd fontos üzenetét juttattam el szerte az országba azokról a jövőbeli elképzeléseinkről, amelyek révén Romániának egy modern államberendezkedést javasoltunk, hiszen meggyőződésünk, hogy ezáltal az ország minden polgára nyugodtabban élhetne. Ennek kapcsán mindenütt hangsúlyoztam, hogy legfontosabb követelésünkkel senkitől semmit nem akarunk elvenni. A kulturális és regionális autonómia olyan eszköz, amely által a szórványban, a Partiumban és Székelyföldön élő magyarság biztonságban tudná identitása legfontosabb értékeit és fejlődhetne azokon a területeken, amelyek mindennapi élete, jóléte szempontjából fontosak – a munkahelyteremtés, szociális szolgáltatások, oktatás, kultúra, mezőgazdaság és nagy infrastrukturális beruházások terén. Én ezekről a fontos kérdésekről, politikai programom legfontosabb célkitűzéseiről, új társadalmi szerződés, hosszú távú stratégia szükségességéről beszéltem és kerültem a mindenféle provokációt, az ellenjelöltjeim támadásaira való választ. Ebben az időszakban sokkal fontosabbnak tartottam a jövőképről való párbeszédet az elvtelen sárdobálásánál.

– A tisztelet és a bizalom kampánya két kulcsfogalma volt. Mi a szerepük ezeknek az értékeknek a jövő Romániájában?
– Két olyan alapértékről beszélünk, amely nélkül sem a kis közösségek, sem a nagy közösségek nem lehetnek sikeresek. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a kommunizmus előítéletekből és sztereotípiákból álló súlyos örökségét görgetjük magunk előtt még mindig, és ezek meghatározzák a társadalmi viszonyokat. A helyi közösségek egymásközti, valamint többség és kisebbség kapcsolatát befolyásoló tabutémákkal le kell számolnunk, mert ezekkel nehéz továbblépni, nehéz egy egészséges társadalmi viszonyrendszert kiépíteni Romániában, ugyanakkor bizalmatlanságot és tisztelethiányt idéznek elő. Másfelől azt is tapasztaltam, sokan irigylik azt, hogy a magyarság érdekképviseleti szervezetének 25 éven keresztül nem kellett új utakat, új célokat, új értékrendet keresnie. Elvitathatják – és el is vitatják – tőlünk azokat az érdemeket, amelyeket az érdekvédelem és a kisebbségi jogkövetelések terén elértünk az utóbbi két és fél évtizedben. De azt senki nem vitathatja el tőlünk, hogy az utat, amelyen most haladunk az RMDSZ taposta ki makacsul kitartó munkájával. És ez azért lehetett így, mert a Szövetség és a magyar közösség között megvolt a bizalom, közös volt az út, amelyen haladtunk. Egy új időszak kezdetén ezt a bizalmi viszonyunkat kell megerősítenünk.

Erős közösség

–Mire van szüksége Nagyváradnak és Bihar megye magyarságának ahhoz, hogy jövőjét biztos alapokra helyezze?
–Bihar megyét erős magyar közösségek lakják, amelyeknek pontos elképzelésük van jövőjükről. Volt alkalmam ezt az erőt személyesen is megtapasztalni Hegyközszentimrén, Bihardiószegen, Biharfélegyházán és Tótiban, ahol a gazdasági válság ellenére is fontos közösségi beruházásokat eszközöltek az utóbbi időszakban. Ezek a befektetések hozzájárulnak a jóléthez, a jobb életminőség eléréséhez és azt bizonyítják a közösség számára, hogy a Szövetség jól végzi kormányzati érdekérvényesítő munkáját. Nagyváradon az RMDSZ kitartó munkája révén kiharcolt intézmények további fejlesztése és támogatása a jövő egyik nagy kihívása, hiszen ezeknek hosszú távon is szolgálniuk kell a magyarság önazonosságának megőrzését. Jelentős eredménynek tartom azt, hogy a magyar társulatok ma már a Szigligeti Színház keretében önálló magyar intézményként működnek és híven példázzák azt, mennyire hatékony és célravezető, ha közösségünk maga dönthet arról, miként akarja megszervezni kulturális életét.

–Politikai ellenlábasai több ízben is támadták önt amiatt, amit képviselt ebben a kampányban és megpróbálták elbizonytalanítani a magyarságot. Miért kell részt venniük a magyaroknak a november 2-i szavazáson?
–Mindnyájan tudjuk, hogy nem engedhetünk a széthúzó erőknek és nem adhatjuk sorsunk irányítását mások kezébe. Történelmünk eseményei, de a közelmúlt történései is bebizonyították: nem vezetett semmire az, ha erőnket felapróztuk, ha kiengedtük kezünkből a gyeplőt. Én hiszek abban, hogy az erdélyi magyarság mindig is tisztában volt a választások tétjével és következményeivel még akkor is, amikor ennek elmagyarázása nem volt éppen egyszerű. Nem lehetett a helyes útról rózsaszín ábrándképekkel letéríteni, józanul és megfontoltan döntött. Ezúttal sem lesz ez másként. Minden egyes magyar szavazat számít november 2-án, eldöntheti a magyar ügyek sikerét a most kezdődő új időszakban.
Persze, időközben zajlik a riogatás és ködösítés minden oldalról. De bízom abban, hogy ez nem jár sikerrel, a járt utat a járatlanért közösségünk most sem hagyja el.

Ciucur Losonczi Antonius