Mindent előkészítettek a választásokra

Bihar megye – A júniuis 1-ei helyhatósági választások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a Prefektúra mindent megtett, mondta Mircea Ghitea prefektus hétfői sajtótájékoztatóján.

Kijelölték a választókörzeti irodákat és a bíróság elnöke sorshúzással kijelölte a körzeti bizottságok elnökeit és  elnökhelyetteseit. Polgármesteri rendelettel 616 választókörzetett jelöltek ki megyénkben: 156-ot a municípiumokban, 33-at kisebb városokban, és 427-et községekben.

Kiképezték a polgármestereket és a jegyzőket a helyi választásokkal kapcsolataos teendőikről, április 18-án pedig a választókerületi elnököket.

Megrendelték a választólapok nyomtatáshoz szükséges 25 tonna papirt Nagyszebenből az állami tartalékalapból. A nyomtatás a nagyváradi Imprimaria Vest nyomdában történik. Összesen 2.222.390 darab szavazólapot rendeltek a nyomdától, tekintetbe véve, hogy megyénkben 50.5082 szavazAti joggal rendelkező polgár van, s ezeknek polgármestert, megyei tanácselnököt  helyi és megyei tanácsosokat kell választaniuk. A nyomtatás 283.220 lejbe kerül. Legkésőbb május 22-éig ki kell legyen nyomtatva. A szavazópecséteket is megrendelték.

Keddig (április 22) kell leadni a jelöltlistákat, 29-éig lehet óvást benyújtani. A választási kampány hivatalosan május 2-án kezdődik, addig a plakátragasztási helyeket is ki kell jelölniük a polgármetereknek

 

Albert Ferenc