Mindent a gyerekeinkért: megbeszélés a hegyközcsatári iskolában

Hoțupan Călin tanár, tanfelügyelő fontosnak tartja a kapcsolattartást és a párbeszédet
Hoțupan Călin tanár, tanfelügyelő fontosnak tartja a kapcsolattartást és a párbeszédet
Egy közös megbeszélésre, valamint felmérő teszt kitöltésére hívták meg a szülőket, a szülői bizottság tagjait, a községben működő intézmények, egyházak, a polgármesteri hivatal, illetve a helyi tanács képviselőit a hegyközcsatári Benedek Elek Általános Iskolába.


A Bihar megyei Tanfelügyelőség képviseletében Hoțupan Călin tanfelügyelő a fentebb említettek részvételével azt próbálta feltérképezni a hegyközcsatári Benedek Elek iskolában tartott találkozón, hogy milyen a kapcsolat a gyerek, az iskola, a közösségek és az intézmények között. A tanfelügyelő kihangsúlyozta a szülők bevonásának fontosságát az iskola működésébe, a kapcsolattartás jelentőségét tanító, tanár, osztályfőnök és család között. Lényeges a szülőkkel való kapcsolattartás (mint például a nyitott iskola, különböző találkozók), az információk megosztása a tanintézményről és a tanulók haladásáról, szülőértekezletek, közös programok szervezése. Ugyanilyen fontosnak tartja a közösségekkel való kapcsolattartást is, mint pl. egyház-iskola-gyerekek-szülők, önkormányzat-iskola-gyerekek-szülők stb.

Iskola utáni iskola

A hegyközcsatári polgármesteri hivatalt Jakob Ramona jogász, a polgármester tanácsadója, illetve Sztankovics Gyula kultúrreferens képviselte. Elsőként a jogász ismertette a szülőkkel és a jelenlévőkkel az iskolát érintő pályázatok jelenlegi állását. Kiderült, hogy folyamatban van az Iskola utáni iskola program engedélyeztetése, amelynek keretében új épületszárnnyal bővül a jelenlegi iskolaépület. Jakob Ramona elmondta azt is, hogy le van adva egy pályázat, amelyben egy nagyobb kapacitású iskolabuszt kérnek, a gyerekek iskolába és haza történő szállítására.

Sztankovics Gyula kultúrreferens arról beszélt, hogy a községben tartott kulturális és hagyományőrző rendezvényeken való meghívásra az iskola munkaközössége mindig nyitott, jelen vannak ezeken, szívesen készülnek és vesznek részt az ünnepségeken, akárcsak az olyan programokon, melyeket az egyházakkal közösen szerveznek – ilyen például a Falu karácsonya.

A hegyközcsatári református közösséget a gyülekezet főgondnoka, Tóth Zsigmond képviselte, aki jónak tartja az egyház és az iskola közötti kapcsolatot, viszont a gyerekek-egyház, szülők-egyház közötti kapcsolatban még vannak hiányosságok. Nem elég csak az iskolai hittanórán való részvétel, nagyon fontos az is, hogy a szülők és a gyerekek megértsék a szombati vallásórákon való jelenlét fontosságát is, amelyet az egyházközségnél tartanak. Ez éppen olyan, vagy még nagyobb fontossággal bír, hiszen a gyerekek hitbeli megerősítését szolgálja, vélekedett a főgondnok.

Az iskolai szülőbizottság képviselői elmondták: jó kapcsolatot ápolnak az iskola vezetőségével, tanerőkkel, minden esetben bevonják őket bizonyos döntéshozatalok megbeszélésébe. Összegzésképpen Hoțupan Călin tanár, tanfelügyelő értékesnek és építő jellegűnek tartotta a több mint egy órás közös megbeszélést, hiszen mindezek a gyerekeink javát szolgálják. Az itt elhangzottak, és a felmérő teszt kiértékelése is hozzájárul az iskola és a szülők, egyházak, intézmények, különböző közösségek közötti kapcsolattartást szolgáló program kidolgozásához.

Tóth Zsigmond

Címkék: ,