Mindenszentek napi szentmise a Bazilikában

Mindenszentek napi szentmise a Bazilikában
Nagyvárad – Mindenszentek délutánján szentmisét tartottak a nagyváradi Bazilikában. Mons. Fodor József általános helynök mondott szentbeszédet, majd gyászszertartást végeztek minden elhunytért.

Bevezetőjében Fodor József általános helynök arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy Mindenszentek estéjén a megdicsőült egyház mennyben levő szentjeit ünnepeljük. Arra kérjük őket, hogy oltalmazzanak minket, hogy egyszer mi is az ők boldog társaságának legyünk a tagjai. Imádkozunk ugyanakkor a tisztítótűzben szenvedőkért, és mindazokért, akik miután eltávoztak a földi életből, még a tisztulás előtt vannak, és arra várnak, hogy örök nyugodalomra leljenek.

Az evangélium Szent Máté könyvéből szólt, majd így folytatta a vikárius: ilyenkor lángot gyújtunk az emlékezés, a hála és a szeretet oltárán, s ezen piciny lángok fényében talán felvillan eltávozott szeretteink arcvonása, képe. Felidéz olyan kedves jeleneteket, melyek az évtizedek elmúltával is elevenen élnek. Halottak napjának előestéjén a szeretet szálai kötik össze a múltat a jelennel, és fűzik hatalmas csokorba a szenvedő, a küzdő és a megdicsőült egyház szentjeit.

A szeretet aranyszála

A szeretet visz ki minket a temetőbe, és helyezi el az emlékezés virágait, gyújtja meg a mécseseket. A sírok mellett ezért arra is kell gondolnunk, hogy minden más múlandó és értéktelen, csakis a szeretet az, amit magunkkal viszünk miután befejeztük földi életünket. A küzdő egyház tagjaként a jóért kell harcolnunk a mindennapok kisértései ellenében, annak érdekében, hogy a szeretet kerüljön ki győzedelmesen ebből a harcból, hangsúlyozta Fodor József, majd hozzátette: fontos, hogy ne csak gyertyát gyújtsunk elhunytainkért, hanem imádkozzunk is értünk, mert ezzel adhatunk nekik a legtöbbet, ez a leghasznosabb.

“Örömre gyúlt lélekkel, a szeretet aranyszálán repülünk Isten országa, a szentek boldog társasága felé. Ők már oda jutottak, a boldog örök élet részesei, s mi azért azért imádkozunk, hogy a jó harcunkat megharcolva, egyszer mi is megkaphassuk Krisztustól a győzelem koszorúját, s örökké boldogok legyünk Isten színe látására”, fogalmazott. A szentmise után az ilyenkor szokásos gyászszertartás elvégzésével zárult a megemlékezés.

Ciucur L. Antonius