Mindennapok fizikája

Mindennapok fizikája
A kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban 13. alkalommal rendezték meg a Mindennapok Fizikája, diákok körében MIFIZ néven ismert vetélkedőt, melynek bevallott szándéka megszeretni és megszerettetni nem csak a természettudomány, de a fizika végtelenül érdekes és értékes, rendkívül változatos világát. Az egzakt tudományok világának minél mélyebb megismerése felszabadíthatja a fiatalok kreativitását, kommunikációs kézségét, hiszen négy vagy háromtagú csapatokban történik a vetélkedő lebonyolítása.

Az elmúlt 12 vetélkedő alatt az alapötlet állandó változáson, fejlődésen, és gyarapodáson ment keresztül. A versenyt lebonyolító tanárok, évről évre, elemezve a tapasztaltakat, tovább léptek azokkal a lehetőségekkel élve, melyek az előző vetélkedőkön felbukkantak.

A 2013-as MIFIZ versenyre talán ennek is köszönhető az Ábel kiadó gondozásában megjelent MIFIZ Feladatgyűjtemény, melyet Czilli Péter és dr. Káptalan Erna szerkesztett. A 90 oldalas könyv 16 kolozsvári fizikatanár által összeállított feladatsorokat tartalmazza, melyek 2004-2012 közötti időszakban szerepeltek a MIFIZ versenyeken. A borító Darvay Botond grafikájának felhasználásával készült. A MIFIZ verseny szervezőinek a célja a könyv Előszavából tudható meg: „Olyan versenyt álmodtak meg akkor, melyre a diákok elsősorban szórakozni jönnek. Így született meg ez a csapatverseny, amely a diákok fizikatudásán kívül gyakorlati érzéket, kreativitást, kommunikációs és együttműködési készséget is feltételez.”

Egyébként a versenyt kolozsvári fizikatanárok kis csoportja találta ki. Ők dolgozták ki a verseny szabályokat, figyelembe véve, hogy nagyszámú az olyan verseny, melyben sok példát, kell megoldani.

Az idei vetélkedői meghívásnak eleget tettek más megyékben levő iskolák is. A versenyen 327 diák vett reszt, ebből, más megyéből 88 diák jött. A versenyző csapatok 7 megyéből (Kolozs, Brassó, Maros, Máramaros, Fehér, Hargita és Kovászna) érkeztek. 25 iskola diákjai vették részt a nemes, Erdély szintű megmérettetésen. A csapatok száma 85. A távolabbról jött diákok, a versenyt megelőző napon, meglátogatták a Csillagvizsgálót.

Amint Káptalan Erna, a Báthory István Elméleti Líceum igazgató-helyettese, a verseny fő szervezője elmondta: Azért is érdemes a fizikát tudni, mert ez a tudomány a mindennapi életben mindenütt jelen van, és tulajdonképpen nem csak a természettudománynak, de példaként az orvos tudománynak is egyik fontos elemét alkotja. Egy ilyen verseny lebonyolítása nem könnyű, anyagiak nélkül nem is valósulhat meg. Ezért az idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet határon túli részlegén pályáztak annak érdekében, hogy a versenyt meg tudják szervezni.

Látván azt a lüktető megnyilvánulást, ami az ősi falak között folyt, elgondoltam, az Oktatási Minisztériumnak több pénzt kellene biztosítania arra, hogy a jövő nemzedéke minél felkészültebben lépjen ki az életbe.

Ehhez kellene a mai modern tanítási módszerek minél jobb alkalmazása. Meg kell találni azokat, akikkel együtt lehet dolgozni.

Mert lassacskán nincs mérnök iránti kereslet. A gyerekek nagy része attól viszolyog, hogy komoly munkával és nagy befektetéssel reáltárgyakat tanuljanak. Tudatosan kellene visszaállítani a fizika tanításának értékét. Csak következetes munkával lehet jó eredménnyel tanulni. Ezen a téren a családnak is nagy feladatai vannak.

Sebestyén Árpád, a Báthory- Líceum matematika tanára szerint ezen a vetélkedőn nem csak a „fejükkel”, hanem a hétköznapi életben is kézzel fogható dolgokkal találkoznak. Számára a gyakorlati tudás az, amit a gyerekek is jobban szeretnek.

Arra a kérdésre, hogy a felsőbb tanügyi szervek mennyire támogatják egy ilyen jellegű rendezvényt, válaszában, megfogalmazta: elméletileg igen, de gyakorlatilag nem nagyon támogatnak.

Ha bejönne a támogatás, akkor több pénz jutna szemléltető eszközökre, a gyermekek elmehetnének olyan helyekre, ahol ezeket a fizikai jelenségeket esetleg egy gyárban, vagy kutató laboratóriumban tudnák megnézni.

Ehhez nem csak az iskola igazgatójának az engedélye kell, hanem a Megyei Tanfelügyelőség jóváhagyása is, ami már bonyolultabb. De szükséges a szülőktől is engedély.

A múlthoz viszonyítva, egy túlzott óvatoskodás kapott domináns szerepet.

Máthé Márta a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum fizikatanára, aki valamikor a Báthory- Líceum növendéke volt. Nagyon szívesen hozta el tanítványait erre a versenyre. Több szempontból is jónak látja ezt a vetélkedőt. Azoknak a diákoknak a számára, akik elsősorban a matematikát, fizikát tanulják, egy könnyebb kirándulás a mindennapok világába. Másfelől van egy olyan diákkategória, amely nincs annyira otthon a matematika és fizika világában, annak a számára egy lehetőség, egy kapaszkodó, hogy valamit megtudjon a fizika világáról.

A kolozsvári Csillagvizsgáló Intézet fogadta a vetélkedő diákjait. Csillagvizsgáló távcsövön megtekinthették a Szaturnuszt és a Holdat.

A vetélkedő eredményei

Az első díjat a következő csapatok nyerték meg:

VI. osztály: 6c csapat (Fazakas Borbála, Knobloch- Esztergár Péter, Simon Ádám, Virág Tímea. Báthory István Elméleti Líceum. Tanár: Czilli Péter).

VII. osztály: KO. KO csapat (Kádár Tamás, Katona Bugner Attila, Osváth Barbara. Osváth Evelin. Apáczai Csere János Elméleti Líceum. Tanár: Bárdos László)

VIII. osztály: ABBA csapat (Bala Szende, Bogyor Andrea, Kádár Attila, Medgyesi Attila. Baróti Gaál Mózes Gimnázium. Tanár: Gál Katalin).

IX. osztály: Kváb csapat (Baka Bálint Áron, Gyöngyössy Alfréd, Szabó–Péter Vivien, Tompos Beáta. Kolozsvári, János Zsigmond Líceum. Tanár Popa Márta).

X. osztály: Lumper csapat (Barta Vince Emőke, Bíró Tamás, Kundi Zoltán, Lukács Dániel. Apáczai Csere János Elméleti Líceum. Tanár Vörös Alpár).

XI. osztály: Pi csapat (Cserei Márton, Fodor Hilda, Kerekes Szabolcs, Müller Dalma. Apáczai Csere János Elméleti Líceum. Tanár Bárdos László).

A 2013-as MIFIZ versenyen a kisebb települések csapatai is szépen szerepeltek, díjakat szereztek, mint például az Aranyosegerbegyi Általános Iskola, a Magyarkapusi Általános Iskola, a Karcfalvi Mártonffy György Általános Iskola csapatai.

A baróti Gaál Mózes Gimnázium 1 díjat szerzett.

A kolozsvári iskolák közül a Báthory- Líceum 6, a János Zsigmond Líceum 5, az Apáczai Csere János Líceum 5 díjat nyert. A brassói Áprily Lajos Főgimnázium 1, a marosvásárhelyi iskolák közül a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 3 és az Unirea Nemzeti Kollégium 1, a székely- udvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 1 díjat nyert.

A Báthory – Líceum udvarára az Egyetemről áthozták a távcsövet, melyen keresztül a diákok nagy érdeklődéssel tekintették meg a napfoltokat. A témával kapcsolatban dr. Néda Zoltán akadémikus és több egyetemi tanár adott magyarázatot.

Majd a verseny résztvevői a BBTE Fénytani laborjában dr. Karácsony János professzor által bemutatott fénytani kísérleteket tekinthették meg.

Számomra pozitív élményt jelentett az osztályokban, érezhető munkahangulat, a kísérletező diákok közötti együttdolgozás. Érdemes megtanulni a csoportban folyó munkát, mert az életben, de egy mai, kutató csoport számára is szükséges. A Báthory- Líceum által biztosított kitűnő szervezés, a fizikatanárok és a versenyt felügyelő tanárok komoly munkája réven sikeres megmérettetés valósult meg.

Csomafáy Ferenc

Címkék: , ,