Minden negyedik diák bukott

Minden negyedik diák bukott
Szatmár megye – Két érettségiző színtizesre vizsgázott, huszan viszont megbuktak, annak ellenére hogy minden tantárgyból megírták legalább az ötöst, mivel nem érték el a hatos jegyátlagot.

A Szatmár Megyei Tanfelügyelőség adatai szerint megyénkben a végzős diákok 76,75 százaléka ért el átmenő jegyet. Az érettségizők között 787-en voltak, akik valamely tantárgyból nem értek el átmenő jegyet és összesen 20 olyan vizsgázó van, aki minden tantárgyból elérte ugyan az átmenőnek számító jegyet, viszont a jegyátlaga 6-os alatti lett, ezért bukottnak minősül. A sikeresen vizsgázók közül 329-en 6 és 6,99 közötti jegyátlagot értekel, 712-en 7 és 7,99 átlagra teljesítettek, 1055-en 8 és 8,99 között médiával érettségiztek, 576-an 9 és 9,99 közötti jegyátlagra vizsgáztak, és 2 végzős érettségi átlaga 10-es lett.

A jegyeikkel elégedetlen diákok szombat délután 16 és 20 óra nyújthattak be óvást abban a vizsgaközpontban, ahol érettségiztek. A dolgozat újrajavítása július 7-8–án történik meg, a végleges eredményeket július 9–én függesztik ki a központokban.

Azok a diákok, akik valamilyen tantárgyból nem értek el átmenő jegyet, augusztusban újra vizsgázhatnak a pótvizsgaszesszió keretében.

Csuka Tímea