"Minden nap meghozza a maga munkáját"

"Minden nap meghozza a maga munkáját"

Nagyvárad – Mons. Fodor József pápai
prelátus, nagyprépost 1990 óta a
nagyváradi római-katolikus egyházmegye
általános helynöke. A főpap eddigi
pályafutásáról és
jövőbeli terveiről nyilatkozott
hírportálunknak.

– Tempfli József jelenlegi nyugalmazott
püspök mellett tizenkilenc évig
dolgozott általános
helynökként. Hogyan jellemezné ezt
az időszakot?


– Különbséget kell tenni
püspöki helynök  és
általános helynök közt.
Előbbinek csak egy bizonyos jogköre van,
amivel a püspök megbízza bizonyos
alkalmakkor, utóbbi pedig a
főpásztornak mindenben a helyettese. Ha
nincs a püspök, akkor őneki megvan a
saját maga joghatósága, csak azt
nem végezheti el, amit a felettese vagy az
egyházjog külön megtilt. Tempfli
József
püspök úr mellett
tizenkilenc évig töltöttem be az
általános helynöki funkciót,
de ugyanakkor irodavezető is voltam, nagyobb
részt egyszemélyben én voltam a
titkár, az irodaigazgató és a
vikárius is. Nem volt megfelelő
személy, akiről a püspök
úr úgy gondolta volna, hogy ezt a
munkakört meg kell osszuk vele, így
aztán ketten végeztük a
munkát. Ő is úgy dolgozott, mintha
egy alkalmazott lett volna, és nem az
egyházmegye vezetője. Az
általános helynökség mellett
ugyanakkor én mint plébános
 is dolgoztam. Az új püspök
úr kinevezett és megtartott
vikáriusnak, azt mondta, hogy legyen meg a
folytonosság, ha esetleg bármire
szükség van. Én már negyven
éve a püspökségen dolgozom,
1968-tól itt voltam, előbb mint
titkár, majd irodaigazgató, utána
pedig mint vikárius. Ismerem az ügyeket, a
helyzeteket, otthonosan mozgok az
elintézendő dolgokban. Böcskei
László
püspök úr
ugyanakkor új embereket is kinevezett, akikkel
megosztva végezzük ezt a munkát.
Nekem így most már sokkal könnyebb a
dolgom a püspökségen, mert
végső soron most már csak a
püspököt kell reprezentálom,
amikor szükséges, vagy elvégzem,
amivel megbíz, de nincs úgy, hogy
effektíve egész nap irodai munkát
végzek, és csak rám hárul
minden.


Milyen tervekkel vág neki az
elkövetkezendő periódusnak?


– Úgy különösebb terveim
nincsenek, minden nap meghozza a maga
munkáját. Egyik
óráról a másikra
történnek a dolgok, érkezhetnek
rendelkezések, vagy bármi
előállhat, s akkor mindjárt meg kell
változtatni ezeket a terveket. Úgy
gondoltam, hogy nagyobb részt a
székesegyház és a
püspöki palota környékének
a rendbetételére  fogom
helyezni a fő hangsúlyt, hogy
megfelelő körülmények legyenek a
munkához, hogy ne csak a magnólia
virágzásakor legyen szép a kert
vagy a park, hanem az év minden napján,
hiszen jeles épületei Nagyváradnak a
püspöki palota, a Bazilika és a
Kanonok-sor. Az elkövetkezendő években
sok munkát fog igényelni a
rendbetétel, a tetőzettől kezdve az
egész külső résznek a
felújításáig. Amíg a
Jóisten erőt ad, ezzel
szeretnék foglalkozni.


Ki tudna-e emelni egy emlékezetes
történetet, ami eddigi vikáriusi
pályafutása során nyomot hagyott
Önben?


– Minden napnak megvolt a különös
bája, előfordultak néha humoros
dolgok is, de, hogy egyet is kiemeljek
belőlük, arra nem vállalkoznék.
Zajlott a mindennapi taposómalom,
jöttek-mentek az emberek. Tempfli püspök
úr nagyon-nagy látogatottság
örvendő főpap volt, az irodai
munkát mindig el kellett végezni,
és hála istennek sohasem fordult elő
olyasmi, hogy szemrehányást kapjunk
azért, hogy nincs elvégezve a munka.
Biztos történtek olyan jellegzetes
események, amelyek esetleg
megérdemelnék, hogy
megörökítsük, de így
hirtelen most nem tudnék ilyet mondani.

Névjegy

Mons. Fodor József a Nógrád
megyei Vizsláson született 1942. november
29-én. Tanulmányait
Bélfenyéren (elemi iskolák,
1949-1956) és Gyulafehérváron
végezte (1957-1961, Római-Katolikus
Kántoriskola, 1961-1967, Teológia). Isten
Szolgája Márton Áron
Erdély püspöke szentelte őt
pappá 1967. április 2-án.
Hivatásának főbb
állomásai: káplán a
nagyváradi Szent László
plébánián (1967-1969),
püspöki titkár (1969-1981),
biharpüspöki plébános
(1981-1989), szentimrei c. apát (1981),
püspöki irodaigazgató (1981-1990),
első plébánosa a váradi Szent
József templomnak (1989-1999),
általános helynök és
székesegyházi kanonok (1990-),
pápai prelátus (1992-),
székesegyházi plébános
(1999-) és nagyprépost (2003).

Ciucur Losonczi Antonius