Minden magyar gyerek számít

Minden magyar gyerek számít
A fenti elnevezéssel indított országos kampányt az RMDSZ azzal a céllal, hogy lehetőleg minél több szülő írassa magyar tannyelvű osztályba gyermekét.

 

 

A kampány országos szinten már januárban elkezdődött, ehhez kapcsolódott a szövetség Bihar megyei szervezete, mely négyezer szórólapot és kétszáz plakátot készített el, ezek segítségével terjeszti az egész megye területén a magyar oktatás fontosságára vonatkozó információkat, ugyanakkor személyes megkeresésekkel is próbálja meggyőzni a szülőket arról, hogy gyermekeiket írassák magyar tannyelvű osztályba. Pető Csilla parlamenti képviselő a témában tartott tegnapi sajtótájékoztatón elárulta, hogy megbeszéléseket folytatnak a megye iskoláinak magyar igazgatóival és aligazgatóival, és felkérik őket arra, hogy fordítsanak különös figyelmet a szülőkkel való kapcsolattartásra. Kiemelte, hogy az iskolák meg kell tanulják magukat reklámozni, hiszen a tanítónőknek az állasuk függ attól, hogy lesz-e elég gyerek, akit taníthatnak.

 

Együttműködés

 

A politikus asszony bejelentette, hogy az RMDSZ együttműködési megállapodást írt alá a történelmi magyar egyházak Bihar megyei képviselőivel, melyben a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beiratkozási időszakban kölcsönösen támogatják egymást a beiskolázási kampányban a szülők pontos, hiteles tájékoztatása érdekében; összehangolják tevékenységeiket, üzeneteiket; közös ütemtervet dolgoznak ki a beiskolázás minél jobb lebonyolítására; értesítik egymást az esetleges visszaélésekről, az RMDSZ pedig az illetékes testületeken keresztül eljár az ügyek gyors és hatékony megoldásáért; buzdítják a magyar közösség tagjait, hogy magyar iskolába írassák gyermekeiket, és külön figyelmet fordítanak a vegyes házasságban élőkre. Pető Csilla elmondta, hogy az egyházak a misék, istentiszteletek végén fogják felhívni a hívek figyelmét arra, hogy beiratkozási időszak van és a szülők lehetőleg magyar iskolába írassák a gyermekeket. „Arra buzdítjuk a szülőket ebben a kampányban, hogy éljenek törvény adta lehetőségeikkel, mert minden szinten biztosítva van az anyanyelven való tanulás lehetősége. Egyéni érdek, de közösségi érdek is az, hogy a gyerekek anyanyelvű oktatás részesei legyenek. Aki román iskolába jár, az nem fogja tudni, hogy milyen közösségbe tartozik, nem sajátítja el a magyar kultúra alapvető ismereteit” – fogalmazott Pető Csilla. A képviselő kifejtette, hogy még mindig nagyon sok szülő román iskolába íratja gyermekét, mert úgy gondolják, hogy ezzel biztosítják a jövőjét, majd jelezte azt, hogy minden magyar óvodai csoportban van román gyerek is. Ennek kapcsán megjegyezte: ha a román szülő is felismeri a magyar oktatásban rejlő lehetőségeket, akkor a magyar szülőnek ezt különösképp fel kellene ismernie. Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes újságírói kérdésre válaszolva elárulta, hogy az elemi oktatásban Bihar megyében évente mintegy száz-kétszáz magyar gyerek tanul nem magyar tannyelvű iskolában. A mostani kampány célja ezt a számot minél alacsonyabbra szorítani.

 

Beiratkozások

 

Kéry Hajnal elmondta, hogy március 5-16. között lehet beiratkozni a körzeti iskolákba, míg azok, akik nem körzeti iskolába járatnák gyermeküket, március 20-27. között jelentkezhetnek valamelyik nem körzetinek minősülő iskolában. Megtudtuk, hogy a felekezeti iskolák már március 5-től várják a gyerekek jelentkezését a megye bármely területéről, de a körzeti iskolák csak a hozzájuk alárendelt lakókörnyezetben lakó gyerekeket vehetik fel. Kéry Hajnal felhívta a figyelmet arra, hogy Nagyváradon készült egy körzetesítés külön a román tannyelvű és külön a magyar tannyelvű iskolák számára, és a kettő nem mindig esik egybe; a szülők tehát nem kell olyan iskolába beírassák gyermeküket, amelyben csak román tannyelvű oktatás folyik, ugyanis mindegyik városrészben van olyan tanintézmény, amelyben biztosított a magyar nyelvű oktatás. Kiemelte továbbá, hogy február 20-29 között zajlik azoknak a tankötelessé váló gyerekeknek a tesztelése, akik azüleik nem a saját korcsoportjuknak megfelelő évfolyamra szeretnék beíratni. Kéry Hajnal hozzátette, hogy megyeszerte tizenöt ilyen központ van, és mindegyikben biztosított a magyar nyelvű vizsga. Elhangzott ugyanakkor, hogy megyeszerte sok iskolában zajlik összevont tanítás, de ezekben is biztosított a magyar nyelvű oktatás.

 

Pap István