Minden héten más az étrend

Minden héten más az étrend

Szatmár megye – Szatmárnémetiben 26
család 42 tagja részesül a
szegénykonyhaként ismert
intézmény
szolgáltatásában, tudtuk meg Balaj
Adriantól, a szociális gondozói
hivatal osztályvezetőjétől.


A Szatmárnémeti Polgármesteri
Hivatal
által működtetett
intézmény kedvezményezettjei napi
élelemadagja, amely kétszeri
étkezést jelent (ebédet és
vacsorát) 9,4 lejbe kerül a
városnak. A heti menüt a
Szatmárnémeti Caritas
Segélyszervezet
Unirii (Honvéd) utca
38. szám alatt található
konyháján készítik el,
és ott is osztják ki a
rászorulóknak. A családok
többsége a segélyszervezet
által biztosított
ételhordóban viszi el a napi
ételt, a hajléktalanok az
étkezdében fogyasztják el a
főtt ételt, és a vacsorát
viszik magukkal. Mint megtudtuk, a konyha 110
személy ellátását
vállalja, s az ott dolgozók
elmondták, hogy az étrend
hétről hétre változik.

Jelképes összeg


A szegénykonyha
szolgáltatását igénybe
vevő család tagjai havi
jövedelmének összesítése
alapján dől el, hogy kik fizetnek és
kiknek ingyenes az ellátás.
Jövedelemnek számít az
öregségi nyugdíj, rokkantsági
nyugdíj, a családi pótlék,
a tanulók ösztöndíja stb. Abban
az esetben, ha a kérelmező
családjában az egy főre eső
jövedelem 108 lej alatt van, akkor ingyenes az
étkezés, ha afölött, akkor az
ellátás 30
százalékát fizeti a
kérelmező, de ez az összeg is csak
jelképesnek mondható.

Kik kérelmezhetik?


Mindazok, akik családjában az egy
f
őre esőjövedelem nem
haladja meg a 108 lejt, a nappali tagozaton
tanuló diákok és a 26.
életévüket be nem töltött
egyetemisták, a szociális
segélyben vagy egyéb anyagi
támogatásban részesülő
személyek, akiknek havi jövedelme nem
haladja meg a 108 lejt, a nyugdíjasok. Az olyan
állampolgárok is kérhetik, akik
elérték a nyugdíjkorhatárt,
de semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek, a
rokkantak, a krónikus betegségben
szenvedők, valamint olyan személyek, akik
pillanatnyilag nem rendelkeznek semmilyen
jövedelemmel — magyarázta az
osztályvezető.

Karikás Enikő