Mindannyiunknak szüksége van változásra

A napközisek egy része, a háttérben a helyi és a vendég lelkész
A napközisek egy része, a háttérben a helyi és a vendég lelkész
Bihar megye – Imahét kezdődött vasárnap délelőtt az érmihályfalvi református egyházközségben. Az első igehirdető Rákosi Jenő székelyhídi lelkész, érmelléki esperes volt.

 

 

Az imahetet nyitó istentisztelet bevezetéseként az Aranykapu református napközi Aranyhalacska csoportjának apróságai mutattak be újévi jókívánságokból összeállított rövid műsort. Rákosi Jenő esperes prédikációjának alapigéjét Márk evangéliumából olvasta fel: “Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” Az esperes elmondta: az egyetemes imahét témáját lengyelországi keresztények állították össze, Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első leveléből véve a mottót: “Mindnyájan el fogunk változni a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme által!” Ennek kapcsán kifejtette, hogy az embereknek szükségük is van a változásra a mai bábeli zűrzavarban, a szeretetlenséggel, bűnnel és gyűlölettel teli világban. A változásra azonban az ember a maga erejéből gyenge, ahhoz csak a Krisztus bűn és halál feletti győzelmébe vetett hit adhat elég erőt.

 

Nehéz esztendő után

 

Az esperes szolgálatát Balázsné Kiss Csilla helyi lelkész köszönte meg, erőt kívánva neki az Érmelléki Református Egyházmegye vezetésével rá háruló feladatok elvégzéséhez. Válaszában Rákosi Jenő kitért arra, hogy Székelyhídra kerülését “sok bonyodalom és félreértés” övezte, ám lelkészként és esperesként is igyekszik Isten és a közösség akaratát érvényesíteni. Az elmúlt esztendőt különösen nehéznek minősített, hiszen az egyházmegye 37 egyházközsége közül nyolcban ürült lelkészi állás, és azok betöltése helyenként üggyel-bajjal járt, ezen felül egy jelentős utó-finanszírozású projektet is lebonyolítottak. Sok tekintetben és mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy változzunk, mondta az esperes, hozzáfűzve: azért imádkozik, hogy mindenkor teljesüljön Isten akarata.

 

Kettős évforduló

 

A templomból kijövők emléklapot vehettek át a presbiterektől az egyházközséget érintő kettős évforduló kapcsán: 120 éve, 1892-ben nyerte el mai formáját a templom, illetve 470 esztendeje, 1542-ben tért át a település akkori lakossága a reformált hitre. Utóbbira emlékezve az emléklapon Számadó Ernő verse olvasható, amit 1942-ben írt, az akkori 400.-ik évfordulóra, Négyszáz év címmel.

Rencz Csaba