„Mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak”

„Mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak”
Hétfő este a nagyvárad-olaszi református templomban folytatódott az idei imatized a Krisztus-hívők egységéért. Mons. Fodor József általános helynök mondott szentbeszédet az ünnepi alkalmon.

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Mózes 16,18-20) mottóval zajlik az idén tíz naposra bővült imahét Nagyvárad különböző keresztény felekezeteinek templomaiban.

Hétfő este a református egyház volt a házigazda, a Körös-parti templomban megjelenteket Dénes István-Lukács és Nacsádiné Csuka Melinda lelkészek köszöntötték, hálát adva Istennek, amiért a történelmi egyházak képviselői összegyűltek imádságos lélekkel. Azt kérték: legyen áldott ez az együttlét, hiszen ahogy a zsoltáros is mondja „ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!”.

Ezután a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Kövendi Éva Barbara ének szakos tanárnő és Szakács Zoltán iskolalelkész által felkészített ifjúsági zenekara szolgált (Templom és iskola; Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd), majd Meleg Vilmos színművész, a várad-olaszi református gyülekezet presbitere lépett fel, aki Batta György: Egy mondat a szeretetről című írását olvasta fel.

Prédikációjában Mons. Fodor József római katolikus általános helynök azt emelte ki: egy hajó az ökumenikus mozgalom jelképe, hiszen mindannyian egy hajóban evezünk, csakis együtt tudjuk húzni az evezőket, ellenkező esetben a hajó kormányozhatatlan volna, csupán önmaga körül forogna. Sok mindenben nem vagyunk egyek, és vannak tanbeli különbségek, mégis ugyanabban a megváltó Istenben hiszünk, az egyedüliben, aki üdvözíteni tud. Ezt kell képviselnünk a világban mindig, nem csak ebben a tíz napban, hiszen egyek vagyunk Krisztusban. Ő a király, aki ítéletet mond a népek felett, és számon tartja a cselekedeteinket.

Szeretet

Arról is beszélt ugyanakkor a vikárius: jó lenne, ha az egyházak szervesen tudnának társulni egymáshoz a segítő szeretetben, és Krisztus tanítványaiként nem feledkeznénk meg az üldözött keresztényekről, a rászorultakról, a bajba jutottakról sem, hogy a szeretet ne csupán egy érzelem legyen, hanem megélés is az élet teljességében. Vigyünk fényt és szeretetet másoknak, ez legyen ez az este egyik hozadéka- kérte, tanácsolta a szónok.

A buzdító szavak után a várad-olaszi egyházközség Béczy Ernő-kórusa szolgált, Jakó Sándor kántor vezényletével felcsendült: Csorba István- Isten élő Lelke, jöjj!, valamint Ádám Jenő- Úrnak szolgái mindnyájan (a 134. zsoltár feldolgozása) című kompozíciója.

Egy-egy rövid imát mondott magyarul Kardos József unitárius tiszteletes és Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész, héberül a Messiási Zsidó Hitközség képviselője, valamint románul az ortodox, a görögkatolikus és a pünkösdista egyházak küldöttei. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban. A 2019-es imaheti alkalmak perselyes adakozásait a Messiási Zsidó Hitközség számára vannak felajánlva.

Ciucur Losonczi Antonius