MIDAS: Svájcban a Napló is

MIDAS: Svájcban a Napló is
A Bihari Napló is képviselteti magát Svájcban, a MIDAS újabb tájékozódó körútján, amelyen az ottani nemzeti kisebbségek helyzetét mérjük fel.

Baszkföld, Katalónia, Dél-Tirol, valamint Finnország, Németország, Olaszország, Szlovákia, Magyarország, Belgium és Görögország után ezúttal Svájcba invitálta tagjait az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelveken Megjelenő Napilapok Egyesülete (angolul Minority Dailies Association, MIDAS). A MIDAS európai újságíró-szervezet – amelynek lapunk is tagja – évente tart tájékozódó látogatásokat Európában, különböző államokban, az ottani nemzeti kisebbségek helyzetének, valamint e közösségek sajtójának megismerése céljából. A MIDAS-t a piacvezető európai kisebbségi nyelvű napilapok alkotják, így Románia területéről a Bihari Napló, valamint a kolozsvári Szabadság a tagja. A 2001-ben alapított bozeni székhelyű szervezet célja a tagságát alkotó napilapok közötti együttműködés a hírközlés, a lapkiadás és az európai intézményekkel való együttes kapcsolattartás területén.

Az idei cél

A MIDAS-küldöttség idén Svájcba látogat, október 22–25. között. Vizitünk során Zürichből Svájc legkeletibb és egyben legnagyobb kantonjába, Graubündenbe látogatunk el. Ott a kanton székhelyét, Chur városát keressük fel előbb, ahol a szintén MIDAS-tag napilap, a La Quotidiana szerkesztőségben teszünk látogatást. Ezt követően Scuol városban folytatjuk a programot, ahol a Kis közösségek, saját állam nélkül című nemzetközi konferencián veszünk részt. Ezen a nemzeti kisebbségi témakör európai szakértői adnak elő, olyan témakörökben, mint az európai kisebbségvédelmi keretegyezmény körüli fejlemények az utóbbi öt évben, Európa nyelvi sokszínűsége megőrzésének lehetséges módozatai, a nemzetiségi sokféleség által okozott gondok kontinensünkön. Ugyanakkor a svájci látogatás során a szóban forgó kanton, illetve a felkeresett városok vezetésének képviselőivel, valamint a térségbeli kulturális intézmények és médiaorgánumok képviselőivel is lesznek találkozók.

Négy hivatalos nyelv

Az idei helyszínként választott Svájc etnikailag, nyelvileg is sokszínű. Az országban letelepedett külföldiek és időszaki vendégmunkások a lakosság mintegy 20%-át teszik ki. Az országnak négy hivatalos nyelve van: a német (64% az azt beszélők aránya), a francia (19%), az olasz (8%) és a latin nyelvcsaládhoz tartozó romans (rétoromán) (<1%). Ez utóbbit az általunk felkeresendő délkeleti Graubünden kantonban beszélik. Svájc vallásilag is sokszínű (ami azért relevánsabb jelen esetben, mert Svájcban sok területen inkább a polgárok felekezeti hovatartozását tartják nyilván, nem a nemzetiségüket): római katolikus a lakosság mintegy 42%-a, protestáns felekezetekhez tartozik 33%. A bevándorlók meghonosították az iszlám (4,5%) és az ortodox felekezeteket (2%), és jelen vannak zsidó, buddhista, hindi és keresztény egyházak egyéb vallási közösségei is, 1%-nál kisebb aránnyal. A lakosság fennmaradó 11%-a ennél is kisebb vallási kisebbségekhez tartozik, vagy nem híve egyetlen felekezetnek sem. A küldöttség látogatását és programjainak szervezését a nemzeti kisebbségek helyzetének kutatásával foglalkozó Convivenza szervezet vállalta fel, a helyi kiadványok szerkesztőségeivel együtt.

Szeghalmi Örs