„Mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél…”

„Mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél…”

Bihar megye – A téli
istállózást követően, az
őket évszázadokkal megelőzően
élt katonalovakhoz hasonlóan, a Szentjobbi
Huszár Hagyományőrző Egyesület
lovai is türelmetlenül várták a
tavaszt, a hadak indulását…

Abrakolás, nyergelés és
„Előre, huszárok!” Elindult a
Szentjobbi Huszár Hagyományőrző
Egyesület tavaszi huszárportyája a
Szentjobb–Érköbölkút–Hegyközszentmiklós–Székelyhíd–Bihardiószeg–Hegyközszentimre–Szentjobb
útvonalon. A Szentjobbi
Hagyományőrző huszárcsapat tagjai
mellett jelen voltak a Szovátai Mátyás
huszárezred, a Diószegi
Széchényi István
huszárszázad és a Debreceni kettes
honvéd huszárezred tagjai is.
Több száz fős
nézősereg


Székelyhídra
Hegyközszentmiklósról május
elsején, délután hat óra
tájt érkezett a „had”, akiket a
város határában Béres Csaba
polgármester, a helyi sportpálya zöld
gyepén pedig népviseletbe
öltözött fiatalok és több
száz fős nézősereg fogadott. A
Székely himnusz és a mélabús
tárogató hangjaira bevonuló
huszárok csákóján,
díszes mentéjén,
szablyáján, a kifényezett
lószerszámokon szikrázott a
májusi verőfény, és mintha a
tavaszi szél is tudta volna, hogy a huszárok
fogadására kivonuló Erdélyi
Vitézi Rend piros-fehér-zöld
zászlajának lobognia kell, feltámadt,
meglobogtatva a nemzetiszínű
zászlót, a nyalka huszárok
díszes szerelését, a lovak
sörényét, és megdobogtatta a
huszárok és nemzeti hagyományaink
tiszteletére összesereglett nézők
szívét is. A bevonulást,
fogadást és a bemutatót
követően következett az igazi
„megpróbáltatás”: a
huszároknak, de főképp lovaiknak, ki
kellett állniuk a székelyhídi gyerekek
„ostromát”! A csákók
és kardok hamarosan gazdát cseréltek,
gazdáik vigyázó tekintete mellett a
lovak nyergébe ifjú székelyhídi
„huszárok” pattantak egy-egy fotó
erejéig. Ló és lovasa
becsületére váljék, hogy
mindkét fél derekasan állta a rohamot!
Már lenyugvóra járt a nap, amikor
újra felhangzott a „Lóra!”
vezényszó, és a huszárok
kettős menetoszlopba rendeződve, Zatykó
István vezetése alatt, a trénszekerek
kíséretében, átvonulva a
városközponton, elindultak éjszakai
táborhelyük felé, ahonnan másnap
az Érmellék másik,
történelmi és hadi hagyományokkal
bíró települése,
Bihardiószeg felé vették
útjukat.
Fekete Katalin