Metsző hidegben emlékeztek a forradalomra

Metsző hidegben emlékeztek a forradalomra
Nagyvárad- Március 15-én az elmúlt évekhez hasonlóan együtt ünnepelt az RMDSZ Bihar megyei szervezete a történelmi egyházakkal, a civil szervezetek, intézmények képviselőivel. A fáklyás felvonulás ezúttal sem maradt el, de a télies időjárás miatt a huszárok lovaik nélkül érkeztek.

 

Minden az ilyenkor szokásos koreográfia szerint zajlott március 15-én délután a váradi Szacsvay-szobornál: fiatalok kokárdákat osztogattak az érkezőknek, elhelyezkedtek a közreműködő Nagyváradi Fúvószenekar tagjai, a díszőrséget álló váradi cserkészek, vitézek, a szentjobbi és a bihardiószegi huszárok, zászlók lobogtak a szélben… Csupán a metsző hideg, a téliesre váltott időjárás volt szokatlan- erre való tekintettel kissé talán rövidebbre is sikeredett a megemlékezés-, de legalább a délelőtti hóhullás nem folytatódott. Jelen voltak egyébként a nagyobb román pártok megyei vezetői, valamint Ilie Bolojan polgármester, Claudiu Pop prefektus és Cornel Popa, a Bihar Megyei Tanács elnöke is.

A sokadalmat Szabó József, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető alelnöke köszöntötte, majd két üzenetet olvastak fel az ezzel megbízott személyek: Claudiu Pop prefektus Victor Ponta román miniszterelnök, Fodor Tamás konzul pedig Orbán Viktor magyar kormányfő gondolatait. A két felszólalás között a Szacsvay Imre Általános Iskola kórusa örvendeztette meg forradalmi dalokkal az egybegyűlteket (Kiss Tünde tanárnő vezényletével), majd szintén a tanintézetbe járó két diák, Nagy Tímea és Fábián Tamás énekelt.

Hiányzó szembenézés

Aktuálpolitikai felhangú beszédében Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke azon meggyőződésének adott hangot: ha hiszünk benne, teszünk és cselekszünk érte, akkor a gyermekeinknek igenis van magyar jövőjük itt, a szülőföldjükön. Ehhez azonban élni kell, nem kivonulni vagy feladni a szórványt. Megjegyezte ugyanakkor: új alkotmány, új régiók, új visszaszolgáltatási törvények lesznek, nekünk azonban a parlamentben kisebb a seregünk, mint egy éve és nagyobb az ellenfél is. Meglátásában azoknak, akik nyilvánvaló esélytelenségük dacára ismét külön indultak a tavalyi választásokon, szembe kellene kicsit nézniük a tényekkel és felismerniük azt, hogy együtt erősebbek vagyunk. Az RMDSZ ugyanis, úgy, mint tavaly és azt megelőzően, ott volt „Tőkés úrék külön ünneplésén”, és koszorúzott, a kinyújtott kézre azonban nem jött válasz. „Érez-e felelősséget, szégyent az, aki megosztotta a magyarságot, azért, mert részben ezen megosztásnak betudhatóan nincs ma magyar alpolgármestere Váradnak?”- kérdezte ennek kapcsán a politikus. Ezután a jelenlevő románokhoz fordulva, a közelmúlt eseményeire utalva azt kérte tőlük: kezeljenek más eszközökkel bennünket, győződjenek meg afelől tökéletesen, hogy köztünk és köztük a csatározások sohasem dönthetnek. Egy hasonlattal élve hangsúlyozta: nekünk egyszerre kell magyar nemzetünkhöz, magyarságunkhoz és országunkhoz, Romániához is hűnek lenni, ami sokak véleményével ellentétben nem lehetetlen feladat. „Nemzetünknek az volt mindig egyik legnagyobb hibája, hogy vagy nem bízott magában, vagy elbízta magát, mondta Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Mi ne essünk egyik hibába sem. Legyünk megfontoltak, de nem gyávák, legyünk bátrak, de nem felelőtlenek”, tanácsolta Szabó Ödön.

Postagalambok

A megfontolandó gondolatok után a 165 esztendeje kirobbant magyar szabadságharc emlékére a szervezők 165 postagalambot engedtek szabadjára, amelyek szándékaik szerint jelképesen elvitték a váradi ünnepség üzenetét a Kárpát-medence minden szegletébe. A cserkészek fogadalomtételét Borsi Imre Lóránt, a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség elnöke vezette le, majd koszorúzások hosszú sora következett.

A fáklyás menet egyszerre felemelő és optimistán a jövőbe tekintő, biztató üzenetet magában hordozó seregszemle volt. A huszárok és lelkesen éneklő cserkészek vezette felvonulás célállomása a hagyományoknak megfelelően Petőfi Sándor mellszobra volt, ahol újdonságnak számított viszont a Székelyhídi 100 tagú Férfi Dalárdának az emlékezetes fellépése. A koszorúzási ünnepség után a Szigligeti Színházban zárult a programsorozat, ahol közös, az alkalomhoz műsort mutatott be a Szigligeti Társulat és a Nagyvárad Táncegyüttes.

Ciucur Losonczi Antonius