Messzefénylő szabad jövő felé tör

janoszsigmond.ro
janoszsigmond.ro
Ebben az évben immár XIV. alkalommal rendezte meg a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a kolozsvári Phoenix Könyvház az „Atlantisz harangoz” országos versmondó vetélkedőt, melyre az ország minden részéből a magyar oktatású középiskolásokat vártak.

A magyar nyelvet oktató tanárok tudják, a nagyhírű intézet és a könyvszerető Magyari Eszter anyagiakat is igyekeztek előteremteni a verseny számára. Ugyanakkor olyan egyedülálló hangulat keletkezett, melyet csak a szép, tiszta, értelmes beszéd, a költői gondolatok valamint a lelkes, önmagát becsülő diákság teremthet meg.

Mindez az idén is összejött. Pedig a rendezők rendkívül nehéz faladatot fogalmaztak meg. A versmondó vetélkedő tematikáját „Ember az embertelenségben” –címmel határozták meg. Kötelező versként Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat–című versét kellett előadniuk, valamint az általuk választott, de a tematikához illő verset mondják el.

Az eseményt megnyitó felvezetőjében Solymosi Zsolt aligazgató a megértő, verset szerető otthon hangulatának gondolatát fejtette ki. Elsőéves, színművészeti szakos hallgató Buchmann Wilhelm szavalt, majd Molnár Imola nagyváradi segédlelkész áhítatot tartott.

Popa Márta, a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója a versmondással kapcsolatos gondolatainak kisesszébe foglalását mondta el.

Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke tiszta emberi érzésnek nevezte a verset. Magasztos gondolatokat befogadó emberként „Kívánom, hogy a mulandóság közepette meg tudjuk tapasztalni az isteni szeretetet, maradjunk mindig verset olvasó, verset mondó isteni teremtmények.”

Csulák Péter a Magyar Köztársaság konzulja Radnóti Miklósról, a verseiről értekezett. Kiemelve a versenyben szereplő „Sem emlék, sem varázslat” című versének filozófiai vonzatait.

A zsűri tagjai szakmájukban jelentős személyek: Elnök Jancsó Miklós, tagjai: Rekita Rozália, Dimény Áron színművészek, Pop Ioana, a Phoenix Könyvház társtulajdonosa, Kocsis Tünde rendező, Buchmann Wilhelm, Szabó Balázs zenész. Mindenikük, a maga módján, elmondta mindazon tanácsokat, melyeket egy ilyen jellegű rendezvényen illik elmondani.

Szerintem minden versenyző nevét fel kellene sorolni, hiszen mindenikük nyert.

Díjakat kaptak IX- X. osztályosok kategóriájában: Daróczi Klarissza (sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum). Második díj: Fodor Lilla Vivien (segesvári Aurel Moşora Főgimnázium). Harmadik díjat Fekete Hanga Kolozsvári Református Kollégium diákja nyerte.

XI-XII. osztályosok nyertesei: Első díjat Tőtszegi Zsuzsanna, a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja nyerte. Második díj: Varga Boglárka (Báthory István Elméleti Líceum). Harmadik díj: Másody Lilla (János Zsigmond Unitárius Kollégium).

Radnóti Miklós

Sem emlék, sem varázslat

Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,

mint alma magházában a négerbarna mag,

és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van,

mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.

De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred,

hogy minden összeomlott s elindul mint kísértet,

kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,

annak szép, könnyűléptű szívében megterem

az érett és tűnődő kevésszavú alázat,

az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,

az már egy messzefénylő szabad jövő felé tör.

 

Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,

merengj el hát egy percre e gazdag életen;

szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,

a világ újraépül, – s bár tiltják énekem,

az új falak tövében felhangzik majd szavam;

magamban élem át már mindazt, mi hátravan,

nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem

sem emlék, sem varázslat, – baljós a menny felettem;

ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints.

Hol azelőtt az angyal állt a karddal, –

talán most senki sincs.

Csomafáy Ferenc