Mérleget vont Biró Rozália alpolgármester

Mérleget vont Biró Rozália alpolgármester
Nagyvárad-Csütörtök délben az RMDSZ Sas-palotabeli székházában sajtótájékoztatót tartott Biró Rozália nagyváradi alpolgármesternő. Ismertette négyéves tevékenységét, kihangsúlyozva azt, hogy a megvalósítások csapatmunka, vagyis a helyi, a megyei és az országos RMDSZ-szervezet eredménye.

 

Közel négy évre szóló tevékenységi beszámolóját Biró Rozália alpolgármester, városi RMDSZ-elnök annak a felmérésnek az alapján osztotta fel fejezetekre, melyet a múlt év közepén végzett a Szövetség. A megkérdezett 4460 váradi magyar lakos akkor a következő sorrend szerint rangsorolta a megoldandó problémákat: az egészségügyi ellátás jobbítása, munkahelyteremtés, a magyar nyelv használatának biztosítása és bővítése, erdélyi magyar összefogás, az utak javítása, településfejlesztés, az oktatás minőségének javítása, a magyarok lakta régió gazdasági megerősítése, észak-erdélyi autópálya, a magyar közoktatás és felsőoktatás bővítése.

Az elöjáró arra hívta fel a figyelmet: Cseke Attila és dr. Ritli László miniszterségének köszönhetően a megyei és a városi kórházban eszközölt beruházások összege eléri a 71,8 millió lejt, amihez hozzáadódik az onkológiai központ létesítésére fordított 24,4 millió lej. Az összeg 90 százalékát átlagosan a szaktárca, 8 százalékát az önkormányzat, 2 százalékát pedig a felújított intézmények biztosították. Ugyanakkor dr. Földes Béla ideggyógyász főorvosnak és dr. Jagamos Endre kardiológusnak köszönhetően hamarosan elkezdődik a Viva Anima elnevezésű, 1,8 millió euró értékű határ menti pályázat gyakorlatba ültetése (invazív szívgyógyászati részleget létesítenek a Megyei Kórház B épületszárnyában és továbbképeznek 20 szakorvost).

Mivel munkateremtés szempontjából az önkormányzat lehetőségei korlátozottak, az infrastruktúra fejlesztésre koncentrált e területen. A víz és csatornahálózat kiépítése terén két nagy pályázatról lehet beszélni, az RMDSZ-es vezetésű Környezetvédelmi Minisztérium, illetve az EU támogatásával: a víz-, szennyvíz és csatornahálózat korszerűsítése Váradon (46,5 millió euró, kb. 92 százalékát gyakorlatba ültették már), valamint a víz- és szennyvízhálózat kiterjesztése a megyében (102,9 millió euró, 2011-2014 között valósul meg). Utóbbi befektetésre 43 millió eurót a Kohéziós Alap, 9,7 millió eurót a minisztérium, 28 millió eurót pedig a Vízművek biztosít. Másik jelentős infrastrukturális beruházás a Sebes Körös-part (több mint 30 millió lej), az Adona patak (12,6 millió lej), a Kis-Körös (4,9 millió lej) és a Páris-patak (12,4 millió lej) rendbetétele, utóbbi munkálatok partnerségben zajlanak a Pásztor Sándor vezette Körösök Vízügyi Igazgatósággal.

Egyéb befektetések

A református és a római katolikus püspökség nyitottságának köszönhetően lehetőség nyílt a tulajdonukban levő épületekben működő egyházi iskolák felújítására is. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium renoválása és új taneszközökkel való ellátása hamarosan befejeződik (7,64 millió euró), viszont hiába létezik elnyert pályázat (7,9 millió lej), a szakminisztérium pereskedése miatt a Szent László Római Katolikus Iskolacsoport korszerűsítése még várat magára. Komoly előrelépés történt a zöldövezetek bővítése terén is: „az elhantoltak iránti kellő tisztelettel” felszámoltak ugyan két városi köztemetőt, viszont park létesült a helyükön: a várad-olaszi befektetés 2,8 millió lejbe, a várad-szőlősi pedig 1,5 millió lejbe került, melyhez hozzáadódik 83 ezer, illetve 60 ezer lej, mely összegekből játékszereket vásároltak. 2013 tavaszán fejeződik be a Környezetvédelmi Minisztérium 75 százalékos támogatásával az állatkert bővítése (14,4 millió lej), és az idén az RMDSZ-frakció kezdeményezésére 35 kilométer hosszú kerékpárút épül Nagyvárad és Berettyóújfalu között.

Oktatás

Biró Rozália hangsúlyozta: az RMDSZ számára prioritást képez az identitás megőrzése szempontjából fontos magyar oktatás és anyanyelv használat. Szerinte 2012-re elérték azt, hogy a városházán és az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézményekben lehetővé vált az anyanyelv-használat az ügyfélfogadásnál, és a magyar nyelvű beadványokat ugyanolyan gyorsasággal kezelik, mint a román nyelvűeket. Három magyar nyelvű bölcsőde működik, tavaly ősszel hat új magyar osztály indult a városban, a George Coşbuc Általános Iskola felvette Szacsvay Imre nevét, az önkormányzat megbízásából 26 magyar személy van jelen különböző oktatási intézetek vezetőtanácsaiban, körülbelül 3200 diák részesül valamilyen önkormányzati támogatásban, és a jövő tanévtől kezdve a XII. osztályosok fejenként 300 lejes finanszírozásban részesülnek majd annak érdekében, hogy letegyék a sofőrvizsgát, vagy számítógép kezelői, illetve nyelvvizsgát tegyenek.

Az alpolgármester büszke arra is, hogy az elmúlt években öt emléktáblát avattak, nyolc utcát neveztek el magyar személyiségekről, zajlik a váradi vár felújítása és közel 60 magyar civil szervezet részesült pályázati támogatásokban.

Gazdasági élet

Az elöljáró a gazdasági téren tett RMDSZ-es erőfeszítések közül megemlítette az ingatlanadó évi 0,1 százalékos csökkentését, a kis- és közepes vállalkozások megsegítését, valamint az ipari park fejlesztését, mely több tíz millió euró értékű befektetésekben, illetve több száz munkahely létesítésében nyilvánult meg. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a többi pártoktól eltérően egyedül az RMDSZ-es tanácsosok tartanak havi rendszerességgel fogadóórákat a rájuk bízott körzetekben.

Ciucur Losonczi Antonius