Merjük átélni advent örömét

Merjük átélni advent örömét
Nagyvárad- Éljük meg advent s a karácsony örömét a megajándékozott választott nép örömével- tanácsolta dr. Pálfi József nagyvárad-réti református lelkipásztor a vasárnap délelőtti istentiszteleten.

Zsúfolásig megtelt advent negyedik vasárnapjának délelőttjén a nagyvárad-réti református templom. Az ünnepi istentiszteleten dr. Pálfi József parókus lelkipásztor hirdette Isten megtartó igéjét Ésaiás proféta proféciás könyve 52. részének 7-től 10-ig terjedő versei alapján. Szószéki beszédében azt emelte ki: a történelem kereke forgandó, különbözőképpen alakulhatnak a sorsok, egy dolgot azonban meg kell tanulnunk: az események, a tér és az idő Isten kezében van, ezért csak az él túl, és marad meg, aki feltétel nélkül hisz őbenne. Isten ígéretei ugyanis minden nemzedékhez szólnak, és ahogy annak az idején a pusztulásnak indult, önmagának csupán árnyékaként mutatkozó szent város, Jeruzsálem őrei a messzi távolban feltűnő béke hírnökét látva nem engedték, hogy Isten örömhíre elhalkuljon, úgy nekünk is őhozzájuk hasonlóan kéne cselekednünk, vagyis példát véve Izráel népétől, a megajándékozott választott nép örömével kell megéljük advent és a karácsony örömét.

Lelki felegyenesedés

Ez azért is különösen fontos kell legyen számunkra, mert mi, magyarok talán túlzottan hajlamosak vagyunk arra, hogy sírjunk, panaszkodjuk, gyászosnak láttassuk a helyzetünket, holott az idézett részben is a próféta arra szólít fel, hogy intenzitással éljük meg az öröm, a béke és a kegyelem idejét, szinte kozmikus, emberfeletti mértékben, de anélkül, hogy hurráoptimistán tekintenénk a jövőbe. Ha elképzelnénk, hogy napjainkban, 2013 karácsonyán mi történne, ha a város szélén feltűnne a béke követe, Jézus, valószínűleg az lenne, hogy elpanaszolnánk neki bánatainkat, terheinket, és arra várnánk, hogy ő majd megörvendeztet bennünket, vagyis nehezen hinnénk el, hogy Isten elküldte életünkbe az ő örömét. Ideje volna tehát már annak, hogy felébredjünk, és örüljünk minden apróságnak, jónak, ahelyett hogy magunkba zuhannánk. Jöjjön el a lelki felegyenesedésünk ideje, mert hit és remény nélkül hiába várunk a szabadulásra, hangsúlyozta a tiszteletes.

Az igehirdetés után a Csillagocska Református Zeneóvoda legnagyobb gyermekeinek bizonyságtétele következett egy betlehemes játék formájában. Közreműködött a Csillagfény kórus, majd Kiss Törék Ildikó színművésznő egy mesével ajándékozta meg az ovisokat, Wass Albert: Magyar karácsony az égben című írásával.