Mentsük meg a Szigetet?

,,Támadás: kinyírnák a Szigetet?!” – kérdezi egy szalagcím Bihari Napló 2007. november 17-i számának utolsó oldalán. Budapesten ,,két polgármester is burkoltan a [Sziget nevű] fesztivál betiltását kezdeményezte”, ezért az ,,Új Generáció” aláírás gyűjtést indított ,,a legnagyobb európai kulturális rendezvénysorozat” megmentéséért.

Vizsgáljuk meg, hogy vajon mit akarnak megmenteni? A ,,Sziget”-ként ismert és az újság által ,,a legnagyobb európai kulturális rendezvénysorozat”-nak nevezett alkalom nem más, mint sok ezer fiatalnak minden képzeletet felülhaladó züllése. Több napon át szokatlan méreteket ölt a paráznaság, a kábítószerezés és minden féle-fajta erkölcsi fertő, amiről még beszélni se jó. A rosszabbnál rosszabb sátánista zenekarok miatt káros lelki hatások érik a fiatalokat. Ez az ,,új generáció” emberi mivoltából kivetkőzött fiataloknak a gépiesen táncoló, és a bűn mocsarába önkívületi állapotban süllyedő sokasága.

Be kell tiltani

A Sziget fesztivált be kell tiltani, mert a bűn szigete. Ne csodálkozzunk azon, ha a fiataljaink olyanok amilyenek, ha olyan pokoli hatás éri őket a Szigeten, a diszkókban, a bulikban és a sort folytathatjuk. Nem tudom fájdalom nélkül hozzátenni, hogy a szóban forgó fiatalok az egész Kárpát medencéből odaérkező magyar fiatalok. Ez pedig a nemzet romlását okozza. Ne szórakozzanak? – teszi fel a kérdést az említett újságcikk. Ne szórakozzanak a fiatalok? Az egész napi, az egész heti, sőt az egész évi fáradságot vagy feszültséget ne „tombolják ki”?

Megnyugvás Jézusban

A fiataloknak, és általában minden embernek szüksége van arra, hogy megpihenjen, és felüdüljön. Ezt azonban senki és semmi más nem nyújtja, csak Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy: ,,Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket” (Mt 11, 28). Az egész napi, heti, sőt az egész évi fáradságtól, feszültségtől megterhelt fiataloknak nem a bűn „Szigetére” van szükségük, hanem Jézus Krisztusra. A szórakozás alkalmai után a fiatalok csak életuntabbak, mint amilyenek voltak, de akit Jézus Krisztus felüdít az élet vizével ,,soha örökké meg nem szomjúhozik” (Jn 4, 14). „Megfáradtak, megterheltek, csak én hozzám jöjjetek;/ Élő hittel bízva jertek, és megújul lelketek!/ Kik az Istent szeretik, javokra lesz az nekik,/ Jöjjetek ti megfáradtak, találjatok nyugodalmat!” (Ref. Én. 202. dics. 5. verse)

 

Pázmány Attila, Tamáshida