Mentálhigiéné segítőknek

A Pro Educatione Egyesület és a Posticum szervezésében A segítő mentálhigiénéje címmel február közepétől gyakorlatok zajlanak Nagyváradon, Simó Irma pszichológus vezetésével.

A tréning elvégzésével a segítő képes lesz saját segítő motivációjának feltárására, célrendszerének, küldetésének megfogalmazására. Elsajátítja a személyes reflexión alapuló ön- és rendszerértékelést, képessé válik saját erőforrásrendszerének azonosítására. Megismeri a burn out (kiégés) kockázati
tényezőit és azok azonosítását, a hatékony segítéshez szükséges mentálhigiénés egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, eszközeit. A gyakorlatok időpontjai: február 13−14, március 13−14, április 10−11. A tréning három modulból áll, ezek a következők: a segítő identitás, szakmai terhelések és a burn out, a személyes mentálhigiéné megteremtése és fejlesztése.
A részvételi díj 80 RON, jelentkezni 2015. február 9-ig lehet egy rövid bemutatkozó és motivációs levéllel a következő címeken: office@proeducatione.ro, info@posticum.ro
Érdeklődni a 0722388651 telefonszámon lehet. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság támogatja.

Neumann Andrea