Mennyire hatékony a román nyelv oktatása?

Mennyire hatékony a román nyelv oktatása?
Szatmár megye-A nemrég lezajlott újszerű román szóbeli érettségi kapcsán pedagógusokat kérdeztünk arról, hogy az iskolai román oktatás megfelelően felkészíti-e a magyar anyanyelvű gyerekeket erre a felmérésre.

A lezajlott román szóbeli megmérettetésen már nem a konkrét tárgyi tudást, hanem a diákok román nyelvtudását és kommunikációs készségét mérték fel, igazodva ezzel az európai elvárásokhoz. A Szatmárnémeti magyar középiskolák diákjainak közel 60 százaléka felső szintű minősítést nyert, egyharmaduk középszintű, és 12 százalékuk alapszintű román nyelvtudásról szóló minősítést kapott. Orha Paul román tanfelügyelőt arról kérdeztük, hogy megfelelőnek tartja-e a román nyelv tanítását meghatározó tantervet a magyar anyanyelvű gyerekek számára. Tudomása szerint nem készült erre vonatkozó tanulmány, vagy kutatás, így nem is tud választ adni a kérdésre.
Tompos Klára tanítónő elmondása szerint az elemi osztályokban a magyar anyanyelvű diákok külön tanterv szerint tanulják a román nyelvet, amely alkalmazkodik a diákok képességeihez, de már első osztályban feltételez egy bizonyos román alap szókincset, amelyet az óvodában kellene elsajátítaniuk a gyerekeknek, hiszen a tankönyvben levő képekről kell meséljenek. A tanítónő szerint könnyebbséget jelentene mind a pedagógus, mind a diákok számára, ha a román tankönyvekben a nyelvtani fogalmak sorrendje alkalmazkodna a magyar tankönyvben levő sorrendhez, ugyanakkor a tájszólásokat tartalmazó szövegek helyet inkább a mindennapi életben használatos leírások szerepelnének, amelyek közelebb állnak a gyerekek lelkivilágához.

Ötödiktől egységesen

Ötödik osztálytól azonban egységes tanterv szerint tanítják a román nyelvet a kisebbségi diákok számára is. A hetedikes, nyolcadikos, majd az érettségi vizsga követelményei pedig azonosak a román anyanyelvű diákokéval. Ma már a vizsgák elsősorban a diákok képességeit, a szövegértést, a szókincset mérik fel, a diákok azon képességét, hogy tudják-e alkalmazni a megismert műfaji sajátosságokat, nyelvtani szabályokat. Gyakran ismert szerző ismeretlen művét kell elemezniük, az írásbeli érettségi vizsga tételeinek csupán 30 százaléka méri fel az életmű ismeretet, számolt be Dicső Anikó román tanár. A magyar diákok részéről nagyobb erőfeszítést kíván elérni a vizsgákon megkövetelt szintet, de ez többletmunkát kíván a tanár részéről is. Szerencsére a tankönyvek
javultak, érdekesebb, aktuálisabb szövegeket tartalmaznak. Ugyanakkor a tanár többféle tankönyvből válogathat. „Egy adott műfajon belül kiválaszthatom azt a tanulmányozandó irodalmi művet, amely könnyebben érthető, érdekesebb a diákoknak, kombinálom a tankönyveket, de segítségünkre vannak a feladatlapok és szöveggyűjtemények is. Vannak kommunikációs órák, amikor a gyerekek beszédkészségét fejlesztjük. A heti négy román óra viszont nem elégséges ahhoz, hogy megfelelően elsajátítsák a nyelvet, iskolán kívül is gyakorolniuk kell, románul olvasniuk. Ráadásul a líceumi osztályokban három órára csökkent a heti óraszám. Én mindig románul beszélek a gyerekekkel, az általuk ismeretlen szavakat nem fordítom le, hanem inkább szinonimákat használva románul próbálom rávezetni a jelentésére”, magyarázta Dicső Anikó. Úgy tűnik a tanterven, a román tankönyvek hatékonyságán jócskán van még mit javítani, de a tanártól is nagymértékben függ az, hogy milyen eredményt tud elérni a magyar anyanyelvű gyerekekkel, hiszen válogathat az alternatív tankönyvek, a tanítási módszerek között.

Pándi Annamária