Menetelés az Életért

Menetelés az Életért

Szatmár megye – Szatmárnémeti
küldöttség utazik Auschwitz
Birkenau
–ba kedden, április
21–én.


A küldöttség tagjai: Ilyés
Gyula
Szatmárnémeti
polgármestere
, Mariana Suciu, a
megyeközpont és a
Szatmárnémeti Helyi Tanács
titkára, a tanácsosok közül:
Eugenia Ardelean, Rodica Popdan, Szőcs
Péter, Túrós Lórand,
illetve Décsei Nicolae és Markovics
Péter, a szatmárnémeti
zsidó hitközség
képviselői. A küldöttség a
Menetelés az
Életért

rendezvényén vesz részt,
így emlékezve azokra a szatmári
zsidókra, akiket 65 éve
deportáltak a haláltáborokba.