Menedzsment és turisztika a PKE-n

A menedzserképzés alapvető célja olyan, egyetemi szinten felkészített közgazdászok képzése állami- és magánintézmények, illetve vállalatok részére, akik a legújabb menedzseri ismeretekkel és készségekkel biztosítják a piacgazdaság feltételei között a fenti egységek hatékony és eredményes működését.

A tananyagot úgy állítottuk össze, hogy az egyrészt megfeleljen az érvényben lévő romániai akkreditációs előírásoknak és a legmagasabb szakmai minőségi és mennyiségi elvárásoknak, másrészt pedig kompatibilis legyen a legsikeresebb romániai és külföldi egyetemek képzési struktúrájával.

A hagyományos menedzsment tantárgyak mellett (termelésmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment stb.) a tanmenet tartalmazza azokat a modern menedzsment tantárgyakat is (projektmenedzsment, innovációmenedzsment stb.), amelyek végzett hallgatóink munkaerőpiaci versenyképességét javítják. A képzés során hallgatóink tárgyalási szinten elsajátíthatják a magyar, a román, az angol és egy szabadon választott második idegen nyelv (német, francia) magas szintű közgazdasági szaknyelvét is. Ennek érdekében a számvitel (könyvelés), pénzügytan, gazdasági jog és gazdasági előrelátás tantárgyakat román nyelven is hallgathatják a diákok.

A jelenlegi munkaerőpiaci trendek alapján elmondható, hogy a magasan képzett menedzserek iránt nagy az érdeklődés. Ennek tudható be az az örvendetes tény, hogy számos diákunk már az egyetemi évek alatt munkaajánlatot kap, illetve alkalmazzák is őket, sok esetben felelős funkciókban.

Különös figyelmet fordítunk hallgatóink gyakorlati képzésére is, aminek eredményeképpen együttműködési megállapodásunk van több vállalattal is (pl. OTP Bank Románia, Sanofi-Aventis stb.), amelyeknél hallgatóink szakmai gyakorlatot, tapasztalatokat szerezhetnek és akár el is helyezkedhetnek. A magasan képzett címzetes egyetemi tanárok mellett törekszünk arra, hogy sikeres üzletembereket és vállalatvezetőket is meghívjunk az Egyetemre, hogy szakmai tapasztalatukkal is elősegítsék hallgatóink gyakorlati képzését. Az egyetemi érdemi-, tanulmányi- és szociális ösztöndíjak mellett partnereink vállalati ösztöndíjak alapításával is támogatják hallgatóink képzését.

E modern és versenyképes képzés eredményeképpen végzőseink 2007-ben is szinte kivétel nélkül sikeresen államvizsgáztak és szereztek ezáltal akkreditált egyetemi oklevelet, illetve végzettségüknek megfelelően helyezkedtek el.

Bővebb információ:

Tel: 0040-259-418252/109-es mellék; e-mail: econ@partium.ro; honlap: www.partium.ro/econ

A felvételi jegy összetétele:

80% – a négy líceumi év tanulmányi átlaga

20% – érettségi átlag

Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana

A szakirány célja olyan versenyképes közgazdászok képzése, akik magas szintű és korszerű ismeretekkel rendelkeznek a dinamikusan fejlődő szolgáltatóipar (turizmus, kereskedelem, bank és biztosítások stb.) különböző területein.

A képzés iránti érdeklődés forrása az, hogy a fejlett országokban a szolgáltatások különböző területein dolgozók száma eléri, sőt több országban meg is haladja a foglalkoztatottak 70%-át. E tendencia hatásai érezhetőek Romániában is, ahol egyes szolgáltatóipari ágazatokban máris munkaerőhiány van, és egyre nagyobb igény tapasztalható az ilyen profilú szakot végzett közgazdászokra.

Másik igen fontos vonzóerőnek számít a lendületesen fejlődő turisztikai iparág egyre növekvő közgazdász-igénye. A kis- és nagykereskedelmi áruházláncok (hypermarketek) terjeszkedése növekvő tendenciát mutat, és ezáltal sok munkahelyet fog kínálni a kereskedelem iránt érdeklődő hallgatóinknak. Fontos megemlítenünk, hogy a Romániában jelenleg legjobban fizetett banki, biztosítási, pénzügyi munkakörökre is a szolgáltatóipar folyamatait kiválóan ismerő közgazdászokat keresnek.

Hallgatóink gyakorlati képzését szakmai gyakorlati lehetőségek felkínálásával tudjuk elősegíteni, így bankokban, utazási irodáknál, szállodákban, kereskedelmi láncokban stb. sajátíthatják el választott szakmájuk minden csínját-bínját.

A tananyagot úgy állítottuk össze, hogy hallgatóinknak olyan szaktudást adjunk át, amely biztosítja, hogy több nyelven tárgyalóképes, magas szintű szakismeretekkel és akkreditált egyetemi oklevéllel rendelkező közgazdászként sikeresen tudjanak karriert építeni.

Bővebb információ:

Tel: 0040-259-418252/109-es mellék; e-mail: econ@partium.ro; honlap: www.partium.ro/econ.

A felvételi jegy összetétele:

80% – négy líceumi év tanulmányi átlaga

20% – érettségi átlagTovábbi hírek a Erdon Egyetem kategóriából