Memorandumot írtak alá, Bihar megye fejlesztéséért

Memorandumot írtak alá, Bihar megye fejlesztéséért
Memorandum Bihar megyéért hangzatos című dokumentumot írtak alá pénteken délben a Vállalkozói Szervezetek Fórumának (VSZF) kezdeményezésére különböző közéleti személyiségek.

A Memorandum Bihar megyéért című dokumentumot pénteken délben a Bihar Megyei Prefektúra nagyváradi székhelyén írta alá több mint ötven ismert és kevésbé ismert közéleti személyiség, több egyház jeles tagjai, mint például Böcskei László és Virgil Bercea, nagyváradi római katolikus, illetve görög-katolikus püspök, vagy Tőkés László, EP-képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke, és aláírták a dokumentumot mind a négy Nagyváradon működő felsőfokú oktatási intézmény képviselői, köztük dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora. Szintén aláírta a dokumentumot Ioan Mihaiu, Bihar megye prefektusa és Delorean Gyula, alprefektus. Ott voltak továbbá Szilágyi Zsolt és Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt politikusai, viszont nem voltak jelen a Szociáldemokrata Párt, illetve az RMDSZ ismert politikusai. A dokumentum aláírása előtt Ioan Lucian, a VSZF elnöke beszédében elmondta, hogy ez a memorandum egy üzenet, amelyet Bihar megye jeles személyiségei továbbítanak a megye lakossága felé, és amelynek lényege az, hogy a viszályt felváltotta az együttműködés szándéka. Kijelentette, hogy a memorandum nyitott, tehát bárki bármikor aláírhatja. Ioan Mihaiu prefektus a maga során emlékeztetett arra a beiktatásakor hangoztatott célkitűzésére, hogy konszenzust teremtsen a megyében a különböző politikai, vallási, vállalkozói, kulturális tényezők között a megye fejlesztése érdekében. Ez az esemény ennek a konszenzusteremtésnek a jegyében zajlik, tette hozzá.

A memorandum

A memorandum szövege a bevezetőben leszögezi, hogy annak aláírói támogatják a megye közép- és hosszútávú fejlődéséhez hozzájáruló célkitűzések mihamarabbi megvalósítását, majd pedig konkrétan fel is sorolja ezeket a tíz szakterületre – kultúra, oktatás, egyházak, egészségügy, közúti infrastruktúra, turizmus, ipar és energiahatékonyság, mezőgazdaság, vállalkozói közeg, sport – csoportosított célkitűzéseket. Ezek közül kiemelendő a kultúra területén a memorandumban megfogalmazott két célkitűzés: az egyik évente egy országos vagy európai jelentőségű kulturális rendezvény megszervezése a megyében, a másik a megye kulturális potenciáljának kiaknázása a többnyelvűségre, a többnemzetiségre és multikonfesszionális közegre alapozva. Az egyházak alpont egyetlen célkitűzést tartalmaz: a memorandum aláírói támogatják az Alkotmány 48. cikkelye 1. bekezdésének módosítását oly módon, hogy az a családot egy férfi és egy nő szabad beleegyezésén alapuló házasságaként határozza meg. A közúti infrastruktúra alpontnak a listája a leghosszabb. Ebben szerepel célkitűzésként a megyében lévő városok körgyűrűinek a megépítése, a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal villamosítása, egy Nagyvárad-Debrecen gyorsforgalmi út építése, az észak-erdélyi autópálya építésének a folytatása, illetve befejezése a Bors-Kolozsvár szakaszon, továbbá a jelenleg a román–magyar határon csak alkalmanként megnyitott határátkelők állandó átkelőkké tétele. A sport területén is több elképzelést támogatnak a memorandisták: például egy sportcsarnok, valamint egy 15 ezer férőhelyes atlétikai stadion építését, az Ifjúsági Stadion felújítását, valamint egy futballakadémia és egy nemzetközi úszóközpont létesítését. Végezetül a memorandum szövege leszögezi, hogy annak aláírói minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a mostani és a jövőbeni célkitűzések azok megvalósításáig alapvető fontosságú prioritások legyenek a megyében.

Hozzászólások

Annak ellenére, hogy Virgil Bercea görögkatolikus püspök az aláírás után leszögezte, hogy minden szándék rögzítve van a memorandumban, nincs már mit beszélni, hanem cselekedni kell, Ioan Lucian mégis sokakat felkért arra, hogy fejtsék ki álláspontjukat a memorandummal kapcsolatban. Ezek nyomán elsőként Tőkés László EP-képviselő szólalt fel, aki a többnyelvűségre és a multietnicitásra vonatkozó pontot, valamint a család meghatározásának fontosságát emelte ki, továbbá egy román–magyar dialógus és együttműködés kezdeményezését szorgalmazta. Böcskei László püspök kiemelte, hogy a megye hagyományai szilárd kiinduló alapot biztosítanak az együttműködésre és a megye fejlődésének elősegítésére. Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke leszögezte, hogy csak azok a közösségek sikeresek, amelyeknek van víziójuk a jövőről. Elmondta, hogy az itteni érdekek Bukarestből vagy Brüsszelből nézve helyi érdekek, „de ez a nap bebizonyította, hogy egyesülni tudunk a helyi érdekek megvalósítása érdekében függetlenül az etnikai, nyelvi, vallási, politikai különbségektől.”

Pártfüggetlen

A dokumentum aláírása utáni sajtótájékoztatón Ioan Lucian elmondta, hogy a memorandum nem kötődik egyetlen párthoz sem, hiszen, mint később bevallotta, a különböző pártok programjaiból is átemeltek célkitűzéséket a memorandumban amely lényegében egy szimbolikus aktus. Kijelentette: mind a helyi, mind a megyei önkormányzattól kérni fogják azt, hogy június 16-át nyilvánítsák a Bihar Megyei Memorandum Napjává, ezen a napon a mostani és a leendő aláírók összeülnek, hogy mérleget vonjanak az addigi megvalósításokról. Bejelentette továbbá, hogy a memorandumot online is hozzáférhetővé teszik, és bárki aláírhatja majd. Arra a kérdésünkre, hogy miért hiányoztak az aláírásról a Szociáldemokrata Párt, illetve az RMDSZ képviselői, Ioan Lucian azt válaszolta, hogy a memorandum úgy van kigondolva, hogy azt ne intézmények képviselői, hanem magánszemélyek írják alá, majd hozzátette: „mi elküldtük a meghívót az összes vállalkozói érdekképviseletnek, pártnak, kulturális intézménynek, egyháznak, sportintézménynek. Nem ragaszkodtunk rögeszmésen ahhoz, hogy valaki feltétlenül jelen legyen. Senki nem mondhatja azt, hogy nem tudott erről a memorandumról, ugyanakkor a lista nyitott, és bármikor aláírható” – fogalmazott Lucian. Elárulta azt is, hogy Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke volt az első, akit értesítettek erről a kezdeményezésről, és ugyancsak ő volt az első, aki néhány javaslatot is küldött arra vonatkozóan, hogy mit tartalmazzon a dokumentum, ezek a pontok bele is vannak foglalva a memorandumba, jegyezte meg Lucian. Jelezte továbbá, hogy a megyei tanács elnöke is rajta volt az aláírók listáján, de a szervezők nem kaptak hivatalos értesítést arról, hogy nem megy el erre az eseményre. „Ugyanakkor megértjük, ha más elfoglaltságai miatt nem tudott eljönni, csakúgy mint Ile Bolojan, Nagyvárad polgármestere, aki szintén nem volt itt, de aki a következő napok egyikén alá fogja írni a memorandumot”- tette hozzá Lucian. Megjegyezte, a memorandumot továbbítani fogják a pártoknak, a kormánynak és más országos állami intézménynek, illetve mindazon szerveknek, szervezeteknek, intézményeknek, melyek hozzájárulhatnak a memorandumban foglalt célkitűzések megvalósításához.

Pap István