Memorandum a székelyföldi és az erdélyi magyarok problémáiról

Az ENSZ Emberjogi Főbizottságához nyújtót be egy memorandumot a Pro Regio Siculorum Egyesület, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Bolyai Kezdeményező Bizottság, melyben a székelyföldi és az erdélyi magyarság problémáinak megoldására a székelyföldi területi autonómiát és a magyar önálló oktatási rendszerét javasolják.

A Memorandum rámutat a Székelyföld és az erdélyi magyarság helyzetére és arra, hogy 1989 után a romániai magyarság folyamatosan demokratikus, békés és törvényes eszközökkel küzdött azért, hogy a román többséggel, egyenlő jogokkal rendelkezzen.

Felsorolja a székelyföldi problémákat, többek között az aránytalan etnikai képviseletet a közigazgatásban, az állami költségvetés megkülönböztetett elosztását, a lassú infrastruktúra fejlesztést, az elkobzott magántulajdon késedelmes visszaadását, az etnikai arányok mesterséges megváltoztatását. A memorandum szerint, a székelyföldi és az erdélyi magyarság problémáit, a Székelyföld területi autonómiájával – ami azt is jelentené, hogy Székelyföld önálló fejlesztési régióvá alakul át – valamint az erdélyi magyarság önálló oktatási rendszerének megvalósításával lehetne „orvosolni”.

Zárszóként,  a szerzők kifejtik, hogy az RMDSZkormányzásban vállalt szerepe kisé kiegyenlíti a gazdasági diszkriminációt de továbbra is kérdések merülnek fel a nyelvi, a kulturális és az oktatás területén.

Hantz Péter, a Bolyai Kezdeményező Bizottság alelnöke elmondta, nagy jelentőséggel bír az, hogy 1948, az ENSZ megalakulása óta „először került  be egy ilyen dokumentum mely leírja a székelység problémáit”. Kinyilvánította, hogy a dokumentumnak nincsenek jogi következményei de Romániától magyarázatot kérhetnek a dokumentum tartalma kapcsán.

A Memorandum benne van a Főbizottság augusztus 1o-i ülésének csomagjában és angol nyelven a

http://search.ohchr.org/search?site=default_collection&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&Entqr=0&ud=1&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&proxystylesheet=en_frontend&q=document%20Pro%20regio  címen olvasható.