Méltóságteljes ünneplés Váradon

Méltóságteljes ünneplés Váradon
Nagyvárad – Többezres tömeg, talán az elmúlt éveknél is nagyobb sokadalom vett részt a Bihar Megyei RMDSZ és a történelmi egyházak által szervezett, a Szacsvay-szobornál zajlott március 15-i ünnepségen.

Többezres tömeg vett részt a Bihar Megyei RMDSZ-szervezet és a magyar történelmi egyházak által a Szacsvay- és a Petőfi-szobornál rendezett március 15-i ünnepségeken, illetve a két esemény között zajlott fáklyás felvonuláson. A Bihar megyei román pártok közül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői voltak jelen-többek közt Cornel Popa és Ioan Mang elnökök-, de a sokadalomban ott volt Radu Ţîrle megyei tanácselnök és Gavrilă Ghilea prefektus is. A politikai és civil szervezetek, intézmények vezető személyiségei mellett a helyi történelmi magyar egyházak is a legfelsőbb szinten képviseltették magukat, így jelen volt Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök, Csűry István királyhágómelléki református püspök és Mátyás Attila evangélikus esperes is.

A Szent László templomban lezajlott ökumenikus megemlékezés elhúzódása miatt kissé csúszott a program, háromnegyed hat óra körül Szabó József, a Bihar Megyei RMDSZ ügyvezető alelnöke, az est moderátora köszöntötte az egybegyűlteket. Traian Băsescu román államfő üzenetét Gavrilă Ghilea kormánybiztos olvasta fel, Orbán Viktor magyar miniszterelnök gondolatait pedig Debreczi János, a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulátusának konzula közvetítette. (Ezt néhány Éljen Viktor! kiáltás követte). Ezután felszólalt Biró Rozália alpolgármester és Kiss Sándor, a Bihar Megyei RMDSZ elnöke.
 
Okos politika
 
Ünnepi beszédében Kiss Sándor Bihar megyei RMDSZ-elnök külön köszönetet mondott azoknak a román nemzetiségűeknek, akik jelen voltak a rendezvényen. Úgy vélte: Várad egyike azon kevés partiumi, illetve erdélyi nagyvárosoknak, ahol március idusán nemcsak az 1848-as forradalom kitörésére, hanem a szabadságharc végkifejletére is emlékezünk szimbolikus jelentőségű helyeken, ugyanakkor pedig tizenhárom évvel ezelőtt hagyományt teremtettünk a fáklyás felvonulással. A reformkori és a kiegyezés történésekre is felhívta a figyelmet, példaképnek nevezve Széchenyit, Kossuthot és Deák Ferencet. Hangsúlyozta: ezek a történelmi személyiségek mindig kitartottak eredeti célkitűzéseik mellett, és úgy kötöttek egyezségeket, hogy semmiről sem mondtak le. Meglátásában tetteikkel azt üzenik az utókornak: nem szabad lemondjunk egyetlen jogunkról sem, viszont azt is látni kell, hogy kisebbségben a jog és akarat nem jelent automatikusan megvalósulást, hiszen meg kell szerezni a többség beleegyezését is, ezt pedig csak „az egységes érdekképviselet és az okos szövetségi politika” teszi lehetővé. „Nem dicsekszünk, de nem is hagyhatjuk nehezen elért eredményeink megkérdőjelezését vagy lenullázását”, közölte végezetül a politikus, aki Kós Károly Kiáltó szó című írását idézte.

Kellenek az őrtállók

Biró Rozália alpolgármester, a Bihar Megyei RMDSZ választmányi elnöke idézetekkel színesített felszólalásában arra kereste a választ: átérezzük-e az 1848. március 15-i események jelentőségét, túl a megemlékezéseken cselekszünk-e a 163 évvel ezelőtt történtek szellemében? Tudunk-e a hősök példájából erőt meríteni 2011 tavaszán és síkra szállni az igazunkért? Kijelentette: napjainkban ugyan nem kell fegyveres küzdelmet folytatnunk jogainkért, de harcolnunk kell azért, hogy gyermekeinknek élhető magyar jövőt biztosítsunk a szülőföldünkön. „Kellenek ma is az őrtállók, kell a márciusi tűz, hogy lássuk az utat, amelyen haladnunk kell”, vélekedett, majd hozzátette: vannak olyanok, akik vállalják a kihívásokat, de vannak olyanok is, akik belefásultak, vagy elégedetlenek az elért eredményekkel. „Az áldott örökség kötelez bennünket arra, hogy egyénileg vagy millió emberként reméljük: magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely hallhatlanná tette elődeinket és hőseinket”, zárta mondandóját az elöljáró.
A méltóságteljes ünnepségen közreműködtek a George Coşbuc Általános Iskola diákjai (Dimény Eszter és Oltean Franciska hetedikes diákok egyéniben is), a kálmándi fúvószenekar, valamint a Váradi Dalnokok férfikórus. Díszőrséget álltak a szentjobbi és a bihardiószegi hagyományőrző huszárok, a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség érsemjéni és szalacsi tagjai, a váradi 088. számú Szent László, illetve 094. számú I. Rákóczi György cserkészcsapatok, valamint a Történelmi Vitézi Rend helyi tagjai.

Forradalmár robot

A beszédek és a koszorúzások után fáklyás menet vonult a Fő utcán keresztül Petőfi mellszobráig. Felemelő érzés látni a sokadalmat, hallgatni az énekeket, nótákat. A sétálóutcán haladó járókelők közül többen bekapcsolódtak a menetbe, mások fényképeket készítettek a lovashuszárokról. A mellszobornál Cseke Attila szenátor, egészségügyi miniszter szólt a tömeghez. Azon meggyőződésének adott hangot: a magyar nép mindig is forradalmár volt, még az olyan változásokért is megharcolt, melyek nem az ő előnyére váltak, de ezeket a harcokat is vállalni kellett. A döntések helyességének megitélése mindig is az utókorra vár, vélekedett a tárcavezető, majd mondandójának alátámasztása érdekében felsorolt azok közül a magyar tudósok, történelmi személyiségek közül néhányat, akik sokat tettek az emberiség fejlődése érdekében. „A felsoroltak is igazolják: minden elismert teljesítmény és emberek mellett vannak elfelejtett, talán soha nem emlegetett eredmények, amelyek azért még éppolyan jelentősek”, hangoztatta. Hozzátette: a történelem ugyanis olyan, hogy a forradalmakra emlékezik, nem a hétköznapokra, fittyet hány a háttérben dolgozókra, akikre ugyanúgy szükség van. „Gyakran azt mondják, hogy a jövő a robotoké. Nem tudom, így lesz-e, de egy dolgot biztosan állítok: ha a jövő robotját magyar kutatók fejlesztik ki, akkor az a robot forradalmár lesz, és kokárdát tűz minden év március 15-én”, közölte. A beszéd után szintén koszorúzásokkal zárult az idei 1848-as megemlékezés szabadtéri része.
 
Ciucur Losonczi Antonius