Méltó ünnepség Hegyközcsatárban

Megemlékezők vonulása Csatár központjában
Megemlékezők vonulása Csatár központjában
Bihar megye – Az újonnan kialakított református imateremben kezdődött, majd a református és a római katolikus templomkertben folytatódott az ünnepség Hegyközcsatárban.

 

 

 

A március 15-i ünnepség a csatári református templomban kezdődött, az öküménia jegyében, hiszen együtt volt az imateremben a falu közössége, felekezeti hovatartozás nélkül. A több, mint száz jelenlévőnek elsőként Miklós Csaba helyi református lelkipásztor méltatta a bátor forradalmárokat. Teljes szeretetet éltek mindazok, akik az 1848-49-es forradalmat fenntartották és életüket áldozták érte, teljes szeretettel félték az Istent, azért is nem féltek felemelni szavukat a forradalom és szabadságharc eszméiért. Az a feladatunk, hogy az igéből kihalljuk és megértsük, hogy mi Isten akarata a most élő emberrel, és a későbbi nemzedékkel, mert az ünnep kapcsán olyan szép beszédek elhangzanak, de sajnos megmaradnak a szónoklatok szintjén, elmúlik az ünnep és minden marad a régiben, mondta a lelkipásztor.

 

Bölcsességet vezetőinknek

 

Farkas András hegyközi római katolikus plébános a Pál 1Korinthus 13, 1-13 idézte, amely a köztudatban a Szeretet Himnuszaként ismert. Nem a bosszúvágy, hanem a szeretet vezényelte a forradalmárokat. Tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus azt a parancsot hagyta ránk, ami felülírja az összes többit: szeresd felebarátodat úgy, mint saját magadat, magyarázta a plébános. Az egyházi szertartást követően először Vitályos Barna polgármester, a község előjárója szólt az ünneplő gyülekezethez, kifejtve hogy az 1848-as forradalom kirobbantói nem gondolták volna, hogy 164 év után nem becsüljük meg eszméiket, nem vesszük észre, hogy az amúgy is fogyó nemzetünknek nem széthúzásra, hanem az összefogásra van szüksége. „Arra kérem Istent itt, ebben az imateremben, hogy adjon bölcsességet vezetőinknek, hogy ezt a sokat szenvedett magyar népet tartsák össze”, mondta a polgármester.

 

Iskolások műsora

 

A hegyközcsatári Benedek Elek Általános iskola tanulói hazafias verseket és énekeket adtak elő Benke Judit vallástanárnő irányításával, azt követően a kegyelet és megemlékezés koszorúit a református templomkertben álló kopjafánál helyezték el, majd mindenki átvonult a római katolikus templomkertbe, és ott folytatták a koszorúzást a templom falán elhelyezett márványtáblánál. Mindkét helyszínen fiatalok álltak díszőrséget, az ünnepséget a Himnusszal zárták le.

Tóth Zsigmond