Méltánytalannak tartják a beltelekadók értékét

Méltánytalannak tartják a beltelekadók értékét
Nagyvárad- Az RMDSZ városi frakciója a csütörtöki tanácsülést követően írásos beadvánnyal fog fordulni a jegyzőhöz és a gazdasági igazgatóhoz a tavalyi év végén módosított beltelekadók ügyében.

 

Mindezt keddi sajtótájékoztatóján jelentette be Pásztor Sándor RMDSZ-es önkormányzati képviselői. Jogászi vélemények alapján azzal érvelt: a 2003/571. számú adótörvénykönyv a 258-as cikkely 2. bekezdésében szabályozza azon beltelkek adójának kiszámítását, melyek az agrárnyilvántartásban a beépített telkek kategóriájába tartoznak, a 3-as bekezdés pedig azon beltelkek adózását szabályozza, melyek az agrárnyilvántartásban a más használati rendeltetésű, vagyis nem beépített terület kategóriába tartoznak, így a használati besorolásnak a Helyi Tanács általi megváltoztatása az adózás mértékének megállapításánál áthágja az említett két bekezdés előírásait.

Ennek értelmében tehát túlkapásnak minősül a beltelkeknek a 2013/10-es határozat alapján történő adóztatása, mert léteznek olyan esetek, amikor az agrárnyilvántartásban, a birtok- és tulajdonlapokban, a telekkönyvben, valamint a kataszteri nyilvántartásban a használati besorolás különbözik attól, melynek alapján megállapították az adózás mértékét. Az adótörvénykönyv ugyanis külön kiemeli, hogy a beltelkek adózása az agrárnyilvántartásban deklarált használati besorolás függvényében történik.

Ugyanakkor az 1996/7. számú kataszteri és ingatlan nyilvántartási törvény 19. cikkelye előírja, hogy az agrárnyilvántartásból a beltelkek kiírása az építkezési engedély alapján történjék, és az ügyben érintett panaszosok közül senki sem kért építkezési engedélyt.

Mint ismert, az ominózus 2013/10-es számú váradi helyi tanácsi határozat megállapítja, hogy a magánszemélyek tulajdonában levő azon telkek, melyeknek területe 850 négyzetméternél kisebb, a beépített terület adósávjába tartoznak az adott adózóna körzeten belül, azon, a magánszemélyek tulajdonában levő telkeknek pedig, melyek alapterülete nagyobb mint 850 négyzetméter, az adózása a beépített területek adósávja szerint történik, annak az övezetnek megfelelően, amelyikben az ingatlan területéből legalább 850 négyzetméter található, kivéve az épület által elfoglalt területet. Ennek értelmében a kétharmados USL-többségű önkormányzati testület tulajdonképpen beépített belteleknek minősített minden olyan területet is, mely a biharpüspöki Realtól a Hegyaljáig, illetve Biharszentjánostól Fugyivásárhelyig húzódik, függetlenül attól, hogy az érintett területek beépítettek-e, egyáltalán közművesítve vannak-e, vagy rendelkeznek valamilyen infrastruktúrával, és ugyanakkor arra kötelezte- a főleg magyar tulajdonosokat-, hogy az eddigi adójuknak extrém esetekben akár a nyolc- vagy tízszeresét fizessék.

Pásztor Sándor felidézte az előzményeket is. Felelevenítette, hogy a Polgármesteri Hivatal jogi osztálya november végén javasolta a tanácsnak a helyi adók több szinten történő módosítását. Összeült a szakbizottság, melynek ülésén ő azzal érvelt a gazdasági igazgatóságnak, hogy a változtatások károsak lesznek Várad lakosságára nézve, mert a beltelekadók akár a tízszeresükre is emelkedhetnek. Úgy tűnt, hogy két-három USL-st sikerült meggyőznie, a közgyűlésen azonban a kétharmad teljes egyetértésben megszavazta az előterjesztést. Az RMDSZ nem értett ezzel egyet, és decemberben, amikor megint napirendre került a téma, akkor se szavazta meg, illetve tartózkodott.

Panaszbeadvány

A városatya hangsúlyozta: az elmúlt két hétben számos biharpüspöki lakos panaszkodott neki a méltánytalanul megemelt beltelekadója miatt, az esetek közül egy konkrét példát is említett. Egy 670 lejes nyugdíjt kapó idős néni például, aki ráadásul Szentjános környékén a volt melegházak területén kapott vissza két telket, ahová be se tud jutni az őrző-védők miatt, míg tavaly összesen „csak” 785 lej helyi adót és illetéket kellett fizessen, melyből a beltelekadó 70 lejt tett ki, az idén immár 3568 lejes helyi adót- vagyis a havi járandósága többszörösét- kellene befizessen, melyből 1182 lej a beltelekadója.

Pásztor Sándor bejelentette: az RMDSZ-frakció konzultált jogászokkal, és úgy döntött, hogy a csütörtöki tanácsülés után módosító javaslatot tartalmazó beadványt fog benyújtani a jegyzőnek és a gazdasági igazgatónak, bízva a többség jóindulatában, illetve abban, hogy kompromisszumos megoldás születik. A törvény értelmében az érintettek kötelesek foglalkozniuk az RMDSZ hivatalos észrevételével, amennyiben pedig továbbra sem történik semmi, kénytelenek lesznek „radikalizálódni”.

Ugyanakkor az RMDSZ frakciója átmeneti megoldásként azt javasolja a méltánytalanul megemelt beltelekadók ügyeiben érintetteknek: egyéni panaszbeadványaikkal forduljanak a gazdasági igazgatósághoz.

Ciucur Losonczi Antonius