„Mellénk áll és elküldi nekünk a Szentlelket”

„Mellénk áll és elküldi nekünk a Szentlelket”
Húsz nagyváradi fiatal részesült a bérmálkozás szentségében tegnap délelőtt a nagyváradi Szent László római katolikus templomban. Böcskei László püspök szólt hozzájuk.

Pék Sándor plébános köszöntő szavait követően Szabó Ödön parlamenti képviselő mondta el: nagy örömére szolgál, hogy az egyház tagjaként lehet jelen ezekben az ünnepélyes és áldott pillanatokban. Böcskei László püspök szólt az egybegyűltekhez. Mint mondta, ezen a napon nem csak az Úr napját ünneplik, hanem a fiatalok Szentlélekkel való beteljesedését is. A bérmálkozás során a Szentlélek szentsége megújítja bennük a keresztség kegyelmét, s megszólítja a fiatalokat, hogy építsék kapcsolatukat az Istennel, a Szentlélek segítségén keresztül. A bérmálkozás jelentősége: Isten mellett döntünk és törekedni fogunk arra, hogy ezt a kapcsolatot elmélyítsük az életünkben. Imádkozzunk azért, hogy ez a jó kapcsolat minél tartósabb legyen.

Kezdet

A későbbiek során a püspök atya igét hirdetett. A bérmálkozás szerepéről és jelentőségéről szólva elmondta: a Szentlélekkel való találkozást nem úgy kell felfognunk, mint valaminek a végét, hanem épp ellenkezőleg, gondoljunk rá úgy, mint egy új lehetőségre, új kezdetre – s nem csak a hitéletre, hanem egész életünkre vonatkozóan. Szükségünk lesz erőforrásra, bátorításra, irányításra, segítségre abban, hogy lássuk a célt és el is érjük életünk célját. A bérmálkozás nyomán különös kapcsolat jön létre köztünk és Isten között, s ennek nyomán a hívő ember jobban és könnyebben fog tudni élni, mivel olyan erőforrással rendelkezik majd, melyet semmi más nem tud elérhetővé tenni az ember számára.

Kiállunk hitünkért

A Jóisten nem komplikálni akarja az életünket a bérmálkozás által, folytatta a püspök, nem arról van szó, hogy nekünk ezt követően keresnünk kell az Istent, ő nem így jár el. A Jóisten egyszerűen csak mellénk áll és elküldi nekünk a Szentlelket, hogy járjunk együtt ezentúl az élet útján. Nekünk csak el kell fogadnunk a Jóistennek ezt a jelenlétét – erről szól a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, egy úgymond megszokott szentmise keretében, melynek során a bérmálkozók bemutatását a hitvallás követi; ezt ezúttal a bérmálkozók mondják el, kijelentve ezáltal, hogy felvállalják a közös hitet, s felnőtt emberként kiállnak hitük mellett, vállalva és megvallva azt.
Ezt a hitet szeretnénk elmélyíteni, szükségünk van a szentlélekre és az ő ajándékaira, megnyitjuk előtte a szívünket és a lelkünket és hisszük, hogy annak, amit mondunk, annak foganatja lesz és meghozza életünkben a várt gyümölcsöt, hangzott el. A magvető példázatából a föld most mi magunk vagyunk, fontos, hogy befogadó föld legyünk, ahol a mag jól érzi magát és elkezdhet fejlődni, kibontakozni, gyümölcsöt hozni. Most az idő erre a rendelkezésünkre áll, engedjük, hogy a szentlélek ajándékai kibontakozzanak bennünk, ez az igazi aratás – mondta Böcskei László.
Míg a fiataloknak első alkalommal szolgáltatták ki a Szentlelket, a többi jelenlévőnek is alkalma nyílt megújítani szövetségét vele. A fiatalok megújították a keresztségi fogadalmukat, majd bemutatták annak szimbólumait. A szentmise imádkozással folytatódott és a Himnusz eléneklésével ért véget.

Neumann Andrea