Megyei hittanolimpia zajlott

Megyei hittanolimpia zajlott
Szombaton a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum biztosított helyszínt a római katolikus hittanolimpia megyei szakaszának, mely szerepel a minisztérium versenykalendáriumában.

A magyar és szlovák nyelven megszervezett írásbeli versenyen 115 diák vett részt a megye különböző iskoláiból. Nagyvárad mellett olyan településekről érkeztek diákok, mint például Szentjobb, Nagyszalonta, Érsemjén, Bihar, Székelyhíd, Micske, Margitta, Szalacs vagy Érmihályfalva. A megjelentek az iskola kápolnájában gyülekeztek, ahol Szabó Ervin, a házigazda tanintézmény lelki vezetője üdvözölt mindenkit, majd Benedek Ramóna hitoktató, szervező hívta fel arra a figyelmet, hogy a VII–XII-es világi, illetve a IX–XII-es teológiai osztályok első helyezettei jutnak tovább az országos versenyre, melyet Kolozsváron fognak lebonyolítani április 26–28. között.
Kiss Albert egyházmegyei tanfelügyelő Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt levele 9. fejezetének 24. és 25. igeszakaszait idézve azt emelte ki: a megjelentek sokat tanultak és dolgoztak azért, hogy eljussanak idáig, és bár az olimpia tulajdonképpen egy verseny, nem úgy kell nyerni, hogy közben másokat eltaposunk. A lényeg: ha nem sikerül továbbjutniuk, akkor is érezzék azt, hogy Isten segítségével mindent megtettek, ami a kötelességük, és erőiket megsokszorosítva boldogan távoznak haza. Konrád Katalin igazgatónő örömének adott hangot, hogy ismerős, évről-évre visszatérő arcokat is felfedezett a padsorokban. Arra buzdította a gyerekeket: tegyenek tanúságot, és amit megtanultak, arra támaszkodjanak felnőtt korukban is, hogy helyes úton tudjanak járni és szép legyen az életük. Az ima után a diákok az osztálytermekbe vonultak.

Díjazottak

Bihar megyei díjazottak: V. osztály: I díj: Hajas Zsófia, II. díj: Ádám Tamás Dániel és III. díj: Ádám Éva, mindhárman a margittai Horváth János Elméleti Líceumból. VI. osztály: I díj: Fele Petra, Zelk Zoltán Általános Iskola, Érmihályfalva. II. díj: Catona Annamária, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad. III. díj: Molnár Boróka, Zelk Zoltán Általános Iskola, Érmihályfalva. VII. osztály: I díj: Kovács László, II. díj: Szeghalmi Gabriella, mindketten a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumból. III. díj: Krisztik Réka, Horváth János Elméleti Líceum, Margitta. VIII. osztály: I díj: Pál Anasztázia, Balaskó Nándor Általános Iskola, Szalacs. II. díj: Vaţlavic Andrea a sólyomkővári Álatlános Iskolából. III. díj: Bodnár Annamária, Horváth János Elméleti Líceum, Margitta. IX. osztály: I. díj: Catona Ábel, Művészeti Líceum, Nagyvárad. II. díj: Tanchi Edina, Horváth János Elméleti Líceum, Margitta. X. osztály: I díj: Bányai Valentina, Octavian Goga Főgimnázium, Margitta. II. díj: Kelemen János, III. díj: Ferenczik Zoltán Tamás, mindketten az érmihályfalvi Mezőgazdasági Líceumból. XI. osztály: I díj: Erdődi Sámuel Endre, II. díj: Rencsik Alexandra, mindketten az érmihályfalvi Mezőgazdasági Líceumból. III. díj: Csomós Csilla, Iosif Vulcan Főgimnázium, Nagyvárad. XII. osztály: I díj: Győri Dalma, II. díj: Pap Barbara, III. díj: Soimosan Brigitta, mindhárman az érmihályfalvi Mezőgazdasági Líceumból. A támogatásért köszönet illeti a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséget és a Mallersdorfi Ferences Nővéreket.

Szent László-s díjazottak

A Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum IX–XII. teológia osztály díjazottjai: IX. osztály: I díj: Gáspár Milán, III. díj: Bajgyik Alíz. X. osztály: I díj: Fodor János, II. díj: Majoros András, III. díj: Major Krisztina. XI. osztály: I díj: Andreev Zsófia, II. díj: Szabó Krisztina. XII. osztály: I díj: Szabó Roland.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,