Megvásárolnák Bölöni Farkas Sándor szülőházát és a vízimalmot

Megvásárolnák Bölöni Farkas Sándor szülőházát és a vízimalmot
Az erdővidéki polgármesterek nemrég lezajlott találkozóján Tamás Sándor megye – tanács-elnök felajánlotta a megyei tanács anyagi segítségét ahhoz, hogy a bölöni önkormányzat megvásárolhassa a faluban 1795-ben született Bölöni Farkas Sándor író, műfordító, utazó szülőházát.

A meglehetősen romos, elhanyagolt ingatlant ugyanakkor az unitárius egyháznak is szándékában áll megvásárolni. A megvétel lehetőségét Sikó Imre bölöni polgármester egyértelműen üdvözölte, és a feljavítás után emlékházként, falumúzeumként működtetnék az ingatlant, benne a nagy utazónak, a kor haladó szellemű gondolkodójának berendezett emlékszobával. A polgármester azt is elmondta, hogy meg szeretnék vásárolni a falu számára az egyetlen még meglévő vízimalmot is (a valamikori 22- ből), amit hasonlóképpen felújítanának, és megmentenének az utókor számára.

Bölöni Farkas szülőházát – mely valójában nem az eredeti, de annak a helyére épült 1852-ben – az unitárius egyházközségnek is szándékában áll megvásárolni, Kozma Albert lelkész szerint az épület kulturális célokra való használata és biztonsága csakis egyházi tulajdonban képzelhető el és valósítható meg, és ez tükrözi az egyház elöljáróinak, de más kulturális és civil szervezetek vezetőinek véleményét is. Ennek érdekében már döntöttek arról, hogy az unitárius egyháznak, akár kölcsönpénzzel is, de kötelező módon meg kell vásárolnia az épületet, azt követően pedig közös összefogással el kell végezni rajta a javításokat és látogathatóvá tenni, a polgármester által is említett emlékszoba berendezésével, a falumúzeum beköltöztetésével.

A lelkész elmondta, hogy a házvásárlás kapcsán az önkormányzattal vagy más civil szervezetekkel való nézeteltérések elkerülése végett kuratóriumot hoznának létre, melyben a község minden intézménye és felekezete képviselve lenne. Ezt a jelenleg a község vezetősége által irányított Bölöni Farkas Sándor Alapítvánnyal együttműködve képzelnék el, amennyiben azzal az önkormányzat is egyetért, tevékenységébe pedig betekintést enged.

Bölöni Farkas Sándor 1795-ben született Bölönben, 1805–1815 között a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult, 1816–17-ben elvégezte a jogot a kolozsvári királyi líceumban, utána Wesselényi Miklóssal együtt a marosvásárhelyi ítélőtáblán folytatott joggyakorlatot. 1817-ben a kolozsvári főkancellárián felesküdött jegyzőnek. 1825 júliusában hét hivatalnoktársával megalapította az első magyar hitelszövetkezetet. 1830–1832 között nyugat-európai és észak-amerikai utazást tett. Ezeknek az utazásoknak a leírását 1834-ben adta ki Kolozsváron, de a mű hamarosan tiltólistára került. Az útleírás VIII. fejezete tartalmazza az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat magyar fordítását. 1833-ban az ő kezdeményezésére alakult meg Kolozsváron a Nemzeti Kaszinó. Szintén Bölöni Farkas Sándor kezdeményezésére jött létre a Vívó Intézet és az Asszonyi Olvasó Egylet. 1836-ban a kolozsvári játékszín tollvivő titkára lett, ő szedte rendbe a színház anyagi ügyeit. Tüdőbajban halt meg 1842- ben Kolozsváron.

(www.hirmondo.ro)