Megvannak az első eredmények

Megvannak az első eredmények
A Bihar megyei tanintézetek igazgatói és aligazgatói tisztségeire kiírt versenyvizsga hétfői, írásbeli megmérettetését követő néhány órán belül már közzé is tették az eredményeket.

Összesen tíz személy nem érte el az átmenetelhez szükséges 35 pontot (ehhez az kellett, hogy az öttagú javító bizottság mindegyik tagja legalább hetest adjon a dolgozatra). A legjobb megyei eredményt a Szalontai 1. sz. Műszaki Líceum aligazgatói tisztségét megpályázó Kiss Ernő érte el, aki 47,5 pontot „gyűjtött össze”, őt követi Bondar Paraschiva, aki a margittai Horváth János elméleti Líceum egyik aligazgatói tisztségére jelentkezett, 46,2 ponttal, s ugyancsak ennyit ért el a diófási 1. sz. Átalános Iskola igazgatói tisztségét megpályázó Coraş V. Traian is. Negyvenhárman értek el negyven, vagy azt meghaladó pontszámot, s hatvankilenc azoknak a száma, akiknek a pontszáma nem éri el a negyvenet, s közülük tízen buktak meg, a leggyengébben teljesítő pályázó 30 pontot ért el.

Dönteniük kell

A jelentkezők közül nyolcan két vezetői tisztséget is megpályáztak – egyesek ugyanannak a tanintézetnek az igazgatói, valamint aligazgatói tisztségét, mások külön tanintézetek vezetői pozícióit. Így van olyan jelölt, aki egyszerre két megpályázott posztról is lemondhat, mivel nem érte el a 35 pontot, mások pedig egyelőre több posztra vonatkozóan is versenyben maradtak. Amint Claudiu Damian tanfelügyelőségi szóvivőtől megtudtuk, utóbbiaknak dönteniük kell egyik vagy másik mellett, ugyanis a megmérettetés további szakaszain már csak egy tisztségért versenyezhetnek. A következő periódusban a jelöltek állásinterjún vesznek majd részt, erre is pontokat kapnak, továbbá az önéletrajzukat is pontozza a bizottság. A döntő pontszámot a háromnak az átlaga teszi ki, s értelemszerűen ahol több jelölt van, a legmagasabb pontszámot elérő nyeri el a tisztséget.

Vannak olyan esetek is, ahol a helyzet világosnak látszik, azaz egyetlen jelölt pályázta meg a posztot és sikerrel vizsgázott: például a borsi Tamási Áron mezőgazdasági és műszaki líceum aligazgatói tisztségét egyedül Farkas Judit Klára pályázta meg, akinek sikerül az írásbeli vizsgája, a nagyváradi Művészeti Líceum magyar aligazgatói tisztségét pedig Nagy Gabriella pályázta meg, aki szintén sikerrel vette az írásbelit. Ugyancsak sikerrel vizsgázott az érmihályfalvi Zelk Zoltán iskola igazgatói tisztségét egyedül megpályázó Csengeri Csongor-Antal, akárcsak az egyik aligazgatói tisztségért versenyző Körmendi Gyula József (a másik aligazgatói tisztségre nem jelentkezett senki). Viszont például a bihari Gáspár András Általános Iskola, valamint a a Diószegi 1. sz. Általános Iskola igazgatói tisztségét megpályázóknak nem sikerült az írásbeli vizsgájuk. Azokban a tanintézetekben, ahol az egyedüli jelentkező nem vizsgázott sikeresen, vagy ahol nem is pályázta meg senki az igazgatói, aligazgatói posztokat, kinevezett vezetők lesznek, akik a következő versenyvizsgáig töltik majd be az adott tisztségeket.

Neumann Andrea