Megvannak a dékánjelöltek

Megvannak a dékánjelöltek
A Nagyváradi Állami Egyetem 15 karának dékánjelöltjei keddig adhatták le jelentkezési dossziéjukat (kérvény, önéletrajz és menedzseri program).

A legtöbben az Elektromos mérnöki és Információs technológiai kar, illetve a Társadalomtudományi kar dékáni tisztségére jelentkeztek, mindkét tisztségre négyen-négyen. Az Elektromos mérnöki és Információs technológiai kar vezetői tisztségére Ioan Hathazi, Mircea Gordan, Gianina Gabor és Eugen Ioan Gergely jelentkezett, a jelenlegi dékán, Teodor Leuca nem jelentkezett, mert már elérte a nyugdíjazási kort. A Társadalomtudományi kar vezetőjének Karla Barth, Adrian Hatos, Ionuţ Oprea és Simona Trip jelentkezett. Az Orvosi és Gyógyszerészeti kar élére a jelenlegi dékánon, Florian Bodogon kívül Adrian Maghiar és Gheorghe Bumbu jelentkezett. A Közgazdaság kar élére a jelenlegi rektoron, Adriana Giurgiun kívül Ioan Gheorghe Ţara és Alina Bădulescu jelentkezett. Az Épitészeti kar élére Dan Gomboş dékánhelyettes és Mihaela Ghemiş adta be jelentkezését, a Jogi kar élére a jelenlegi dékán Valentin Mirişan és Cristian Miheş, az Energetika mérnöki és Ipari menedzsment kar élére pedig Gabriel Bendea jelenlegi dékán és Cristina Hora. A Történelem kar dékáni tisztségére Ioan Horga jelenlegi dékán és Mircea Brie jelentkezett, míg a Bölcsészkar élére Teodor Mateoc jelenlegi dékán és Ioana Cistelecan.

Versenyvizsga

Öt kar esetében csak a jelenlegi dékánok jelentkeztek: Művészeti kar – Corina Andor, Technológiai és menedzseri mérnöki kar – Alexandru Pele, Környezetvédelmi kar – Ioan Chereji, Tudományok kar – Sanda Filip, Ortodox teológia kar – Dumitru Megheşan. Érdekes eset áll fenn a Földrajz, Turizmus és Sport kar esetében, mivel ide senki sem jelentkezett a dékáni tisztségre. A Földrajz kar és a másik öt kar esetében, ahol csak egy jelentkező volt, a kari tanácsoknak további jelentkezőket kell ajánlaniuk, mivel a dékáni versenyvizsgát csak minimum két jelentkezővel lehet megszervezni. A dékáni vizsgára június 10–14. között kerül sor.