Megváltáshoz megváltozás kell

Megváltáshoz megváltozás kell
A Nagyvárad-Réti Református Egyházközségben immár sokéves hagyomány, hogy december 24-én, vagyis karácsony szentestéjén 23 órától sajátos hangulatú éjszakai istentiszteletet tartanak.

Ennek az eseménynek a különlegessége, hogy a 17. századi liturgiát követve, sok énekkel és zenével, az Ige feletti csendes elmélkedéssel ünneplik Krisztus, a „fény-fia” születését. Nem történt ez másképpen az idei szentestén sem, a várad-réti református templomban megtartott sajátos hangulatú éjszakai istentiszteleten közreműködött a Nagy Judit Noémi, dr. Brugós Anikó, Pálfi Noémi, Orosz Otília, Benedek Árpád és Márkus Zoltán alkotta alkalmi kórus. Többek közt felcsendült: a 194. Ének- Dicsőség mennyben az Istennek, J. S. Bach: Itt állok jászolod felett, a 190. Ének- Jer mindnyájan örüljünk, Berkesi Sándor: Én nem tudom, a 199. Ének- Jöjjetek Krisztust dícsérni, valamint természetesen a Mennyből az angyal.

Reform

Isten megtartó igéje Lukács evangéliuma 2. részéből szólt, ahonnan az 1-től a 7-ig terjedő versek hangzottak el.

Elmélkedésében dr. Pálfi József, a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség lelkipásztora hangsúlyozta: a jelenlevők akár az örömhír evangélistáinak is nevezhetnék magukat, hiszen ottlétükkel, dicséreteikkel Isten tiszteletükkel a megtartó, megszabadító és életet kínáló evangéliumot akarják tudatosítani magukban. Ahhoz azonban, hogy ennek az összejövetelnek tartalma és értelme legyen, szükséges, hogy Krisztus király a mi életünkben személyesen valósságá váljon, hogy „a Jézus-ügy” mellett kiálló és hitvalló bizonyságtevők legyünk, mert a megváltáshoz „megváltozás” is kell- figyelmeztetett. Több mint kétezer évvel ezelőtt ugyanis a korabeli világot átformáló és megreformálni óhajtó Augustus római császár egyvalamire nem gondolt: arra, hogy ez idő alatt a mindenható Isten sem tétlenkedik, és konkrét lépéseket tesz örök időkre szóló reformja érdekében, melynek neve Jézus Krisztus. Elküldte a szabadító üzenetet, jelezve ezáltal, hogy neki mindig lesz terve. És a próféták jövendöléseinek megfelelően eljött a Megváltó, hogy visszaszerezhessük emberi mivoltunk, minőségünket és önbecsülésünket. Isten a jóindulatában részesített bennünket, hogy más állapotba kerüljünk, és bennünk legyen a békesség lehetősége, mely többet jelent a háború hiányánál. Az a szentséges éjszaka pedig nem egy helyszíni közvetítés, vagy egy szelfi gyors digitális megosztása, hanem egy olyan Istenre hangolt, bátor és boldog, örökre szóló bizonyságtételnek az eseménye, amikor a Szabadító belépett a világegyetem színpadára, és ezáltal megváltozott minden- nyomatékosította a tiszteletes.

Ciucur Losonczi Antonius