Megújult istenháza Biharpüspökiben

Megújult istenháza Biharpüspökiben
Nagyvárad- Vasárnap délben hálaadó istentiszteletet tartottak a Nagyvárad-Biharpüspöki Református Egyházközség templomának felújítása alkalmából. Csűry István püspök hirdette Isten megtartó igéjét.

A vasárnapi istentisztelet több szempontból is különleges volt a biharpüspöki református atyafiak számára: nem csupán advent első vasárnapját ünnepelték, hanem hálát adtak Istennek a templomuk felújítása miatt, ráadásul az ige megtartó üzenetét Csűry István királyhágómelléki püspök közvetítette számukra. Lukács evangéliuma 12. fejezetének 37-38. verse alapján szólt az örömhír, szószéki beszédében pedig az egyházfő arra figyelmeztetett, hogy a virrasztó szolgálatot mindenkor és minden körülmények között vállalni kell. Fontos ugyanis, hogy a templom a fény tornya legyen, jelenlétével is sugározza azt, hogy teremtő Istenünk még a sötétségben sem hagyja magára az őt azzal a szándékkal kereső embert, hogy megtalálja élete örömét és boldogságát.

A külsőleg és belsőleg egyaránt megújult templomot az ünnep alkalmából megtöltő biharpüspöki gyülekezet tagjai is rádöbbenek arra, hogy a kérdezz-felek típusú kapcsolat során Isten bátorítást ad a nyugtalanságban, megoldja annak a közösségnek a problémáit, mely vigasztalást remélve őhozzá fordul a gondjaival. Ehhez azonban lényeges, hogy valamennyien tisztában legyünk azzal: Isten teremtményei vagyunk, és ahhoz, hogy erőmenetelünk legyen, szükségünk van arra, aki erős és hatalmas. „Az őneki engedelmeseknek Isten mindig megmutatja a feladataikat és megengedi elvégezni ezeket teljes szívvel és lélekkel. Ezért kell imádkozva virrasztani egy olyan világban, ahol nagyon nehéz tájékozódni, ha eljön az éjszaka”, hangsúlyozta az egyházi vezető.

Köszönetnyilvánítások

Az igei szolgálatért Szekeres Sándor tiszteletes mondott köszönetet az egyházfőnek, kiemelve azt, hogy a hajlékot ottlétükkel teszik szebbé a gyülekezet tagjai. A lelkipásztortól megtudtuk, hogy az elmúlt időszakban nem csupán a templomot renoválták, hanem a ravatalozót, a tornyot és az egyik visszakapott iskolaépületet is. Az istenháza felújítása amúgy önerőből történt: a 150 ezer lej értékű befektetésből 30 ezer lejt a hívek adományoztak. Különböző okok miatt köszönet járt még név szerint Jitaru Szél Antal római katolikus plébánosnak, Tari József főgondnoknak, az Orosz Otília karnagy vezette Nagyvárad-Újvárosi Egyházi Énekkarnak, a Szakács Zselyke vezényelte Biharpüspöki Hitbástya Egyesített Énekkarnak, Balogh Zoltán építkezési vállalkozónak, Pásztor Sándor presbiternek, RMDSZ-es képviselőjelöltnek, Simon Gabriella tanítónőnek és Pénzes Lajos gondnoknak, akik közül többen felszólaltak. A meghitt hangulathoz hozzájárult az említett két kórusnak a közreműködése, valamint a biharpüspöki gyerekek, konfirmandusok és fiatalok közös bizonyságtétele. A nőszövetségnek köszönhetően az ünnepi együttlét szeretetvendégséggel zárult.

Ciucur Losonczi Antonius