Megújuló civil törekvések

Megújuló civil törekvések

Nagyvárad – A XVIII. Festum Varadinum
rendezvénysorozat keretében május
13-án civil konferenciát szerveztek az Ady
Endre Középiskola olvasótermében.
Előadások hangzottak el, és
ünnepélyes díjkiosztás is volt.


A Megújuló civil törekvések
elnevezésű konferenciát a Bihar
Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetsége (BINCISZ), a
berettyóújfalui Megyei
Népfőiskolai Egyesület, a helyi
Sapientia Varadiensis Alapítvány
és a budapesti Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi Társasága-
Anyanyelvi Konferencia szervezte. A
rendezvénynek helyszínt
biztosító Ady Endre
Középiskola vezetősége
nevében Fleisz Judit
aligazgatónő köszöntötte az
egybegyűlteket, majd dr. Fleisz
János
BINCISZ-elnök, egyetemi
tanár adott hangot azon
meggyőződésének, hogy a
gazdasági problémák közepette
egyre fontosabbá válik a civilek
hangja és szerepe. A bevezető
szavakat követően a Bihar
kultúrájáért

 civil díjnak az ünnepélyes
átadására került sor, melyet
idén Meleg Attila
előadóművész, a Matyi
Műhely Bábszínház
vezetője vehetett át a kulturális
menedzsment területén kifejtett
sokrétű
tevékenységének
köszönhetően.

Reális remény

Dr. Pomogáts Béla
irodalomtörténész, az Anyanyelvi
Konferencia elnöke Kudarcok és sikerek a
civil társadalomban címmel tartott
előadást. Bibó István
azon gondolataiból kiindulva, miszerint a civil
stratégia   lényege a hatalmi
ágak szétválasztása
és a társadalmi élet
különböző területeinek a
függetlensége kell legyen, az
irodalomtörténész arra a
következtetésre jutott, hogy a magyar civil
társadalom életébe jelentősen
beavatkoznak  a politikai és a
gazdasági szféra képviselői,
minek következtében erejüket
vesztették a rendszerváltáskor
elindult civil törekvések. “Én is
komoly ajánlatokat kaptam olyan
személyektől, akik mindenáron
miniszterelnökök akartak lenni vagy maradni,
hogy avatkozzam be a politikába, azzal az
igérettel, hogy cserébe megannyi
jótéteményben lenne
részem”, osztotta meg az e téren szerzett
szomorú tapasztalait
hallgatóságával dr.
Pomogáts Béla, aki azért
optimista  hangulatban zárta
mondandóját: “Van reális
remény a civil mozgalmak
kibontakozására, csak rajtunk
múlik, hogy ebből mikor lesz reális
valóság”, közölte.

Civil kerekasztal


Dr. Fleisz János úgy vélte: a
társadalomnak erkölcsi
megtisztulásra
 van
szüksége, a civil szervezetek pedig
határkőhöz érkeztek, mivel
idén van a rendszerváltás 20.
évfordulója. Szerinte létre
kellene hozni egy nagyváradi civil kerekasztalt,
mely a magyar közösség érdekeit
képviselné, felülemelkedne a
pártpolitikán és
védelmezné a helyi magyarság
sajátos értékeit. Sikerként
azt könyvelné el, ha jövő
ilyenkor már működne ez az
entitás, hiszen van rá igény.
Tempfli József nyugalmazott megyés
püspök az erkölcsösség
és a határozott fellépés
fontosságára hívta fel a
figyelmet. Gyüszi László
és Keresztesi József, a Magyary
Zoltán Népfőiskolai
Társaság elnöke, illetve
titkára a tatai civil mozgalmak
történetéről értekeztek,
Porkoláb Lajos, a
berettyóújfalui Megyei
Népfőiskola Egyesület elnöke
pedig Együttműködés és
hálózatépítés a
népfőiskolai mozgalomban címmel
tartott előadást.

Ciucur Losonczi Antonius