Megújulni Isten igéje szerint

Megújulni Isten igéje szerint
A Reformáció emlékünnepén az idén is együtt ünnepeltek a református és evangélikus hívek a nagyvárad-újvárosi református templomban.


Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára kilencvenöt tételét. Mint minden évben, így idén is erre emlékeztek a Reformáció emlékünnepén a nagyvárad-újvárosi református templomban. Az ez alkalomból szervezett ünnepi istentiszteleten Szegedi László, az Erdélyi Egyházkerület generális direktora, Kőhalom lelkipásztora hirdette Isten igéjét (Nehémiás 8,1–12). A lelkipásztor prédikációjában kifejtette, hogy a mai kor embere bővelkedik az újdonságokban, és elutasítja a régit, ha valami elromlik, kidobja, és újat vesz. Ez nem csak a tárgyak szintjén figyelhető meg, hanem az érték- és erkölcsi rendek, hagyományok szintjén is. „Az Isten által alkotott rend megrendül, a régi értékeket félredobjuk, és a korszellem szorításában élünk, azért, mert rosszul értelmezzük a megújulást, hiszen Isten igéje szerint kell megújulnunk” – mondta el Szegedi László, hozzátéve, hogy életünket, hitünket, egyházunkat minden eltérítő tényezővel szemben a Szentíráshoz kell igazítsuk, nem pedig hitünket az új értékrendekhez. Prédikációjában Szegedi László hangsúlyozta a lelkipásztorok felelősségét, kiemelve, hogy ha az ő szívükben nem ég a láng, akkor nem tudnak tüzet gyújtani a hívek lelkében. „A lelkipásztor úgy kell hirdesse az igét, hogy érthető legyen a mai kor emberének is, de anélkül, hogy a Szentírás tanításaihoz hozzáadjon vagy elvegyen belőle, hiszen a Szentírás az élet minden kérdésére választ ad” – hangzott el. A lelkipásztor végezetül kiemelte, hogy megújulás könnyek és bűnbánat nélkül nincsen.

Fogadalomtétel

A közös úrvacsorázást követően az ünnepi alkalmon fogadalmat tettek az egyházközségek újonnan választott presbiterei. A fogadalomtétel előtt Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke szólt néhány szót a presbiteri feladat fontosságáról. Az ünnep fényét emelte Andrejszki Judit énekművész, a magyar régizene előadójának zenei műsora, mely során a jelenlevők zsoltárfeldolgozásokat hallgattak meg.

Czeglédi György-díjak

Az igehirdetés és az úrvacsora után került sor a Czeglédi György-díjak átadására is, amelyet 2007-ben alapított a nagyváradi Református Gyülekezetek Szövetsége. Veres-Kovács Attila lelkipásztor elmondta, hogy a díjakat évente a Reformáció emlékünnepén adományozzák a váradi gyülekezetek presbitereinek, akik munkájukkal, tevékenységükkel és személyes példájukkal kiérdemlik e kitüntetést. A díjakat Csűry István adta át. A díjazottak a következők voltak: Tari József főgondnok (Biharpüspöki), Kulcsár István presbiter (Csillagváros), Szabó József presbiter (Olaszi), Bajó János szórványgondozó presbiter (Őssi), Márkus Zoltán kántor-karnagy (Rét), Balázs András, Bethlendi János, Horváth Károly, Incze Juliánna, Kocsis Péter, Kovács Attila, Kosztán Erzsébet, Nagy Katalin, Rollinger Ilona, Tököly Margit és Vásárhelyi Lajos templomépítő presbiterek (Rogériusz), Tököli Magdolna és Poszert Sándor presbiterek (Szőlős), valamint Szabó Ernő presbiter (Velence). Czeglédi György-díjban részesült az istentisztelet szolgálattevője, Szegedi László is. A nemes rendezvény a Himnusz eléneklésével zárult.

P. Nagy Noémi